Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

iBobor

29 úspešných riešiteľov získalo diplom v medzinárodnej informatickej súťaži iBobor. V kategórii junior sa umiestnila na prvom mieste Dominika Rendlová z 2.C triedy. Úspešnými riešiteľmi sú aj Boris Buzalka, Veronika Masárová, Lucia Švecová, Dávid Karaffa, Ela Gatialová, Zuzana Lasáková, Alexandra Doskočilová a Matej Dudák. V kategórii senior už tradične zabodovali na prvom mieste Marek Hortobágyi a Vladimír Illichman z 5.C triedy. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Šimon Knoška, Filip Müller, Filip Gontko, Laura Kordíková, Peter Motičák, Branislav Lipták a Natália Klátiková. V kategórii Kadet je úspešným riešiteľom Jakub Navrátil z 1.C triedy. Gratulujeme k získaným diplomom. Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom (ak ho stratili, má ho vyučujúci informatiky) pozrieť svoje riešenia (poučiť sa na prípadných chybách) a štatistiku výsledkov. V šk. roku 2015/16 sa súťaže účastnilo na Slovensku 66 843 súťažiacich z 982 škôl. Celkovo súťažilo viac ako milón žiakov v 35 európskych krajinách.

 

Podrobné výsledky za školu nájdete v súbore iBobor2015.pdf

iBobor2015.pdf

Mgr. Martin Číž

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria