Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

4Živly

Počas tohtoročných letných prázdnin naši bývali, súčasní ako aj minulí žiaci nezaháľali a dobrovoľne pomáhali pri realizácii Letných 4Živlov, 5. - 8.8. 2015. Nebolo to prvýkrát a verím, že ani posledný. Dobrovoľničili Samo Šlauka – technické zabezpečenie a všakovaká pomoc, Mirka Luptáková – ako sekundant a pomoc PR managera, Ema Rajčanová a Dominika Luptáková – pomoc pri akreditácii, predaji, lístkoch a podobne.

Naši študenti odviedli excelentnú prácu za čo sme im ako škola veľmi vďační. Veríme, že svojou prácou budú inšpiráciou pre svojich rovesníkov. Žiaci si uvedomujú, že ak chcú v budúcnosti zaujať a vylepšiť si svoj životopis, toto je jedna z ideálnych ciest – dobrovoľníctvo. Veď koľko krát sme počuli a budeme počuť, že kvalitná univerzita chce ľudí s niečím výnimočným, niečím, čo sa vymyká štandardu a to dobrovoľníctvo je. Nestačí byť len jednotkár – stačí byť aj, aj.   

Viac: http://www.4zivly.sk/sk/2015_letny_sk/uvod_leto_2015_skhttps://www.facebook.com/4ZIVLY?fref=ts a http://golemrevue.sk/17-rocnik-filmoveho-seminaru-4-zivly/

 

Paul Kindji, učiteľ

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria