• Členovia rady školy

    • Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici:

      

     Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

     1.         RNDr. Alena Stajníková

     2.         Mgr. Martina Medovičová

     Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     1.         Mariana Hanzlíková

     Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

     1.         Monika Angušová

     2.         Andrea Brigantová

     3.         Mgr. Radovan Prokeš

     Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

     1.         Martin  Ladislav Doskočil

     Štyria delegovaní  zástupca zriaďovateľa:

     1.         Mgr. Imrich Kováč

     2.         Ing. Alena Píšová

     3.         Mgr.Mikuláš Pál

     4.         Mgr. Katarína Tuhárska

     Predseda rady školy :  Mgr. Radovan Prokeš