• Aktivity žiackej rady

    •  

     Na základe neustáleho neinformovania Žiackej školskej rady  o žiackych mimoškolských aktivitách konaných pod jej záštitou, sa ŽŠR rozhodla, že bez podpisov nadpolovičnej väčšiny členov ŽŠR a predsedu ŽŠR sa žiacke mimoškolské aktivity (oficiálne vedené pod jej patronátom) nemôžu konať. 

     Každoročné aktivity ŽŠR

      

     • Prvácka Šifrovačka - Akcia určená pre prvákov konaná počas prvého alebo druhého týždňa školy. Slúži na oboznámenie prvákov s novým mestom, v ktorom budú tráviť svoj študentský život. Zábavnou formou ukázať dominanty mesta, ale aj miesta významné práve pre študentov.
     • Imatrikulácie - Žiaci tretích ročníkov si pripravia pre žiakov prvých ročníkov program zahŕňajúci pár jednoduchých úloh po splnení ktorých oficiálne uvedú prvákov do kolektívu GAK.
     • Mikulášska pošta – Akcia organizovaná 6.12. kedy si všetci žiaci môžu pripraviť darčeky pre iných žiakov, či učiteľov, ktoré im následne rozdajú členovia ŽŠR prezlečení za Mikuláša, anjela a čerta. Spríjemnenie dňa, vrátenie sa do detských časov.
     • School Fair – Vianočné trhy usparadúvané v priestoroch budovy GAK. Ktorýkoľvek žiak si môžu pripraviť vlastný stánok, ale aj pripravovať tématické pokrmy, či nápoje. Sprevádzané vianočným programom, tombolou a najmä výzdobou školy.
     • Valentínska pošta – rozdávanie Valentínok od žiakov pre žiakov členmi ŽŠR.
     • Športové popoludnie športový medzitriedny turnaj organizovaný štyrikrát do roka, v ktorom sa môžu zakaždým žiaci GAK ukázať v inom športe.

      

     Celoročné projekty

      

     • Časopis Silver & Gold – Školské noviny, ktoré píšu žiaci a venujú sa v ňom problémom našej školy, sveta, ale aj vlastným záujmom či rozhovorom s absolventmi.
     • Ranné hlásenie – Krátke 5-minútové každodenné uvítanie žiakov do školy, ešte pred prvou hodinou. Počas ktorého sa im predstaví jednoduchý sumár dňa, čo sa bude
      v ten deň diať – písomky, akcie a podobne. Prípadne aj počasie alebo čo je na obed v školskej jedálni.

      

     Šifrovačka

     V utorok 14.9.2021 sa uskutočnila tradičná školská akcia „Šifrovačka“. Išlo o hru organizovanú predmaturitnými ročníkmi pre prvákov. Cieľom bolo vzájomné spoznanie prvákov a vytvorenie nových kamarátskych vzťahov. Žiakom, ktorí nepochádzajú z Banskej Štiavnice, táto hra zároveň pomohla lepšie spoznať historické centrum mesta, v ktorom študujú.

     Prváci boli rozdelení do 8 tímov tak, aby boli v tíme zástupcovia každej triedy. K tímu boli pridelení dvaja starší žiaci a jeden učiteľ. Hra spočívala v tom, že po meste bolo porozmiestňovaných 8 stanovíšť, kde museli tímy plniť rôzne úlohy, za ktoré následne dostávali body. Tieto stanovištia boli rozmiestnené na rôznych významných miestach Banskej Štiavnice a mali preveriť zručnosti, vedomosti a kreativitu žiakov. Medzi úlohy na stanovištiach patrili napríklad písanie básne s vopred určenými slovami, kvíz o Banskej Štiavnici alebo aj tancovanie belgického tanca.

     Víťazný tím bol ten, ktorý nazbieral za celý deň najviac bodov. Prvé tri tímy dostali odmenu vo forme detského šampanského.

     Táto hra nám (prvákom) určite pomohla nájsť si v ročníku nových priateľov, spoznať krásy tohto historického mesta, ako aj naučiť sa fungovať spoločne ako tím aj s ľuďmi, ktorých sme nikdy predtým nestretli.