Navigácia

Rakúsko

V dňoch od 9. 4. do 18. 4 sme sa opäť  zúčastnili posledného stretnutia  partnerských škôl projektu Erasmus +Act in Europe. Našu školu reprezentovalo šesť študentiek :   Lenka Šichtová  z II. C, Soňa Škodová z II.C, Barbora Borošková z III. B,  Kristína Murínova z III. B, Michaela Budovcová z IV.Ba Diana Kopernícka z IV. B. Výber bol uskutočnený na základe prezentácie vlastného natočeného videa o ktoromkoľvek meste zo Slovenka zapísaného v zozname UNESCO.

Toto posledné stretnutie sa konalo v rakúskom meste Freistadt. Program sa začal v nedeľu prehliadkou Mozartovho rodného mesta Salzburgu. Ďalšídeň nasledovala návšteva  partnerskej školy  Musikmittelschule, kde nás privítal žiacky školský orchester. Po prezentácii školy sa naše žiačky zúčastnili  vyučovacieho procesu. Nasledujúci deň sme mali možnosť prehliadky odborného stavebného učilišťa - BerufsschuleFreistad. V poludňajších  hodinách sme v menších skupinkách spoznávali   prácu v rôznych podnikateľských subjektoch, ako napríklad  lekárne, automobilkyPorsche, drevárskej   a tesárskej výroby.  Večer patril muzikálu Intothewoods v meste Linz. Nasledujúci deň sme opäť cestovali do mesta Linz, kde nás najprv čakala prehliadka závodu na spracovanie železa- Voest, kde sme mali možnosť  podrobne sa oboznámiť  s touto problematikou  a zároveň sa pozrieť na prácu robotníkov pri vysokej peci. Po prehliadke závodu nasledovala prehliadka historickej časti mesta Linz.  Piaty  deň  patril návšteve SoftenwareparkuHagenberg,ktorého súčasťou bola univerzita  aplikovaných  vied -  Universityofappliedsciences, UpperAusria.  Po prehliadke univerzity sme sa  autobusom premiestnili do mlyna, ktorého súčasťou bola aj pekárenská výroba. Do výroby sme nahliadli čiastočne, lebo z hygienických dôvodov neboli všetky časti sprístupnene. Na záver všetkých  potešila ochutnávka výrobkov.  Poobede sa žiaci pripravovali na simulované pracovné pohovory, ktorých sa nasledujúci deňzúčastnili. Pohovory boli uskutočnené so zástupcami nasledujúcich firiem: VamedVienna, TZ Freistad  a Mittendorfer. Žiaci mali výnimočnú možnosť zažiť takýto pohovor, čo bude iste ich devízou  pri hľadaní  si zamestnania v budúcnosti.  Predposledný deň patril prehliadke malebného historického mesta ČeskýKrumlov, po ktorom nás previedla a odborný výklad podala miestna sprievodkyňa.  Po týždni nabitom zaujímavým programom nastal čas na oficiálnu rozlúčku.  Bolo ťažké sa rozlúčiť hlavne s novými  medzinárodnými kamarátmi, ktorých žiaci spoznali počas celého projektu. Veríme ,že priateľstvá budú zotrvávať, aj keď len v písomnej  forme komunikácie.

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým účastníkom projektu,učiteľom aj žiakom ,  vedeniu školy za umožnenie realizácii projektu a, hlavne,Mgr. Andrei  Jakubíkovej za vyplnenie  úspešnej prihlášky na projekt.

                                                                                                                                 Ľ. Pažická

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria