Navigácia

„ Act in Europe “ (Application – Career – Training in Europe)

Gymnázium Andreja Kmeťa spolu s ostatnými partnerskými krajinami (Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Španielsko) vstúpilo do projektu Erasmus plus. Dĺžka projektu je dva roky, 1.9.2014-31.8.2016 pričom sa predpokladá, že vďaka grantu, ktorý škola získala sa podarí mnohým žiakom školy v sprievode učiteľov vycestovať do partnerských krajín a podieľať sa na uskutočnení naplánovaných aktivít.

Cieľom projektu s názvom „Act in Europe“ je zapojiť žiakov stredných škôl do aktivít, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať na medzinárodnom trhu práce. Keďže voľba povolania nie je jednoduchá a nezamestnanosť v krajinách EU narastá, vytvorí sa štúdia, ktorá zhodnotí trh práce, ako aj celkové pracovné možnosti v  partnerských krajinách. Zameria sa pritom na podmienky prijatia, ktoré uchádzač musí spĺňať na požadovanú pracovnú pozíciu  v jednotlivých krajinách. Žiaci budú porovnávať typy škôl, zisťovať, či ich vzdelanie je medzinárodne akceptované a či vďaka dosiahnutému vzdelaniu majú väčšie možnosti uplatnenia sa na medzinárodnom trhu. Dôležitou súčasťou štúdie je preskúmať príčiny, ktoré vedú žiakov k prerušeniu a neskôr zanechaniu štúdia. Úlohou žiakov zapojených do projektu bude následne informovať ostatné partnerské krajiny o pracovných príležitostiach a budú  porovnávať výsledky ich prieskumu počas projektových stretnutí.

V tejto dobe prax v zahraničí už nie je žiadnou novinkou, a preto ďalším cieľom projektu je zistiť a poinformovať partnerské krajiny o možnosti získania grantu alebo iného finančného príspevku na získanie praktických skúseností v zahraničnej firme alebo škole, ktorá priamo spolupracuje s firmou, kde pôsobí.

Žiaci si počas projektu vytvoria životopis v rodnom a anglickom jazyku a zúčastnia sa skutočného pracovného pohovoru, ktorý bude prebiehať v anglickom jazyku. Keďže zapojené partnerské školy sú zároveň aj školami UNESCO, žiaci budú mať možnosť spoznať  pamiatky zapísané na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO jednotlivých partnerských krajín. Výsledkom tohto poznávania bude DVD  o týchto pamiatkach, ktoré bude sprístupnené agentúre UNESCO ako aj ostatným školám UNESCO. Všetky výsledky a nadobudnuté poznatky budú sprostredkované partnerským krajinám na projektových stretnutiach formou prezentácií v programe PowerPoint (v materinskom a anglickom jazyku).

Úlohou učiteľov zapojených do projektu bude informovať ostatných vyučujúcich partnerských krajín o spôsobe, akým sa škola podieľa pri výbere povolania alebo ďalšieho vysokoškolského štúdia, ako jednotlivé školy spolupracujú s cvičnými firmami alebo s vysokými školami, ktoré sú  ďalším stupňom kariérneho rastu ich žiakov.

 

„ Act in Europe “ (Application – Career – Training in Europe)

 

The aim of the project „ACT in Europe“ (Application – Career – Training in Europe) is to enable secondary school´s students to undertake career choice activities and research professional training possibilities an international context and to understand the European dimension of careers, whereas teachers will develop and create „good-practice“ approaches to career choice support in order to avoid high dropout rates.

Five schools (from Austria, Germany, Hungary, Spain and Slovakia) will research different concepts of vocational counselling and vocational choice guidance in Europe.

The students will research possibilities to choose a career in their own country, conditions of career entry, qualifications, duration of training graduation etc

They inform the students of the partner schools about their research and compare the results during the project meetings.

They research employment opportunities in different job fields and find out about conditions to train and work in different European countries. The students research if degrees are accepted in partner countries or if there are any barriers,

They also find out about opportunities and advantages of a year abroad in training and job.

Besides, they create application documents in their mother tongue and in English and practice job interviews likewise (simulated interviews with personnel managers).

In addition the students will get to know about UNESCO world heritage places in their own and in the partner countries.

The results of all the research work will be summed up in presentations (e.g. Power Point) in the mother tongue and in English, presented to the partners during the project meetings and after that they will be made available in public.

The teachers of the partner schools will tell each other about career information and career choice support, compare and evaluate career choice support activities in the schools and the countries and research, discuss and evaluate innovative approaches to career choice support of different schools.

Dropout rates in the partner countries will also be discussed and based on this, the teachers will create facilities of good quality career choice support.

This output will be summed up in the mother tongue and in English and will be provided as „good practice samples“for the national teachers training organisations.

Our DVDs about UNESCO world heritage places will be available for free in the ASP net for the national UNESCO agencies and the UNESCO schools.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria