Navigácia

Zoznam predmetových komisií PK Jazyk a komunikácia PK Anglický jazyk PK Matematika a práca s informáciami PK Človek a príroda PK Človek, spoločnosť a hodnoty PK Zdravie a pohyb

 

 

Názov predmetovej komisie

Vedúci PK

Jazyk a komunikácia

Predmetová komisia anglického jazyka

 

Mgr. Jarmila Balážfyová

Mgr. Angelika Nyékiová

 

Človek a príroda

RNDr. Alena Stajníková

Človek, spoločnosť a hodnoty

Mgr.Miron Breznoščák

Matematika a práca s informáciami

Mgr.Miroslava Kováčová

Zdravie a pohyb

Mgr. Bohuslav Melicherčík

 

                                      

                                            

                                              Vedúci predmetových komisií sa pravidelne zúčastňujú gremiálnych porád, ktoré sa     konajú  raz  do mesiaca. Výstupy z gremiálnych porád následne prenášajú smerom k ostatným členom predmetových komisií.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria