Navigácia

Základné informácie Kritériá prijatia - bilingválna forma štúdia Kritériá prijatia - štvorročná forma štúdia

Základné informácie

 Študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, sekcia anglicko-slovenská

  ·   Termín prijímacej skúšky: 28.marec 2017

 ·  Prijímacej skúšky sa môže zúčastniť žiak  ôsmeho a deviateho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy

  ·   Predmetom prijímacej skúšky je test na overenie špeciálnych schopností a zručností pre štúdium v cudzom jazyku.

        Ukazka_uloh_z_testu_na_overenie_specialnych_schopnosti(1).pdf

 ·    Vzhľadom na to, že prijímacieho konania sa zúčastňujú žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ,  výsledky celoplošného testovania deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky sa   v prijímacom konaní nezohľadňujú.

 ·    Škola ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností  a zručností pre štúdium v cudzom jazyku. 

      Termín cvičného testu: 17.február 2017

 

Študijný odbor 7902J  gymnázium

        Termíny prijímacích skúšok:

                    1.kolo 1.termín: 9.máj 2017

                                 2.termín: 11.máj 2017

                     2.kolo: 20.jún 2017                               

     Prijímacej skúšky sa môže zúčastniť žiak deviateho ročníka vzdelávacieho programu  základnej školy

  Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov slovenský jazyk a matematika.

   

 

  

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria