Navigácia

Členovia rady školy Štatút rady školy

Zoznam členov Rady školy pri Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici:

 

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

1.         RNDr. Alena Stajníková

2.         Mgr. Jarmila Balážfyová

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1.         Mariana Hanzlíková

Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

1.         Ing.Denisa Gábrišová  Vilmonová

2.         Bc. Andrea Halgašová

3.         Mgr. Radovan Prokeš

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1.         Matúš Štefanča

Štyria delegovaní  zástupca zriaďovateľa:

1.         Mgr. Imrich Kováč

2.         JUDr. Dušan Lukačko

3.         Mgr.Nadežda Babiaková

4.         Mgr..Dáša Gajdošová

 

 

Predseda rady školy :  JUDr. Dušan Lukačko

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria