Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Súťaž v pretláčaní rukou

Dňa 10. 5. 2016  sa uskutočnil v telocvični našej školy už 6. ročník súťaže v pretláčaní  rukou a tlaku v ľahu na lavičke. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica, ktorá po druhýkrát zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča.

Najlepšie výsledky žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica v  pretláčaní rukou: 3. miesto v kategórii do 70 kg Ondrej Solivarský- 2. A trieda. Súťaž v tlaku na lavičke: 1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Ondrej Hubinský - 4. B trieda, 2. miesto Erik Barcík -  1. B trieda a 3. miesto Maroš Šmal -  3. A trieda. V kategórii od 80 - 90 kg zvíťazil AlexHausner, v súťaži v tlaku na lavičke dosiahol najlepší výkon  Lukáš Miartan zo Strednej lesníckej školy Banská Štiavnica, ktorý vytlačil na lavičke 112 kg. Rekord  v tlaku na lavičke 165 kg z roku 2013, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.

Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

Poďakovanie patrí  chlapcom a dievčatám Gymnázia A. Kmeťa, ktorí sa podieľali pri organizácii silových súťaží a  súťažiacim, ktorí odviedli maximálne silové výkony.

Autor článku: učiteľ telesnej a športovej výchovy Mgr. Bohuslav Melicherčík.

Foto: Alexandra Mária Zvrškovcová 4. B trieda

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria