Navigácia

4Živly | Deň finančnej gramotnosti | Noc výskumníkov | Exkurzia Bratislava | e-Testovanie | Letný tábor LEAF | LEAF - program pre učiteľov | Konferencia Asp net UNESCO Ostrava | Akadémia 2015 | Týždeň proti rakovine 2015  a Deň  jabĺk | Dni A.Kmeťa | Filmový klub | Školenie Team | Lesoochranárske združenie VLK | Deň otvorených dverí | Stretnutie účastníkov projektu Erasmus + | iBobor | Miss stredných škôl | TERRA PERMONIA | Erasmus + v Banskej Štiavnici | Hodina programovania | Deň ľudských práv | Červené stužky | DOD | Stredoškolák | Ttýždeň boja proti drogám | Olympiáda v nemeckom jazyku | Olympiáda v anglickom jazyku | Valentínska kvapka krvi | Olympiáda v španielskom jazyku | Prezentácia vysokých škôl | Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku | Fykosí Fyziklání | Miroslav Lajčák na pôde našej školy | English Idiom Competition | Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku | Ocenenie riaditeľky školy | Deň narcisov | Geografická olympiáda | Workshop StarteR! Rozbehni sa! | Celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku | Krajská prehliadka SOČ | Filozofická olympiáda | Spievam po francúzsky | Poradňa zdravia | Mladý Európan | Noc v škole | Finále SOČ | Workshop Nie extrémizmu - mladí mladým | Prednáška o  možnostiach využitia Cambridge certifikátov | Stretnutie  partnerských škôl projektu Erasmus + | Prezentácia o možnostiach štipendijných programov | Súťaž v pretláčaní rukou | Súťaž družstiev prvej pomoci mladých | Slávnostná rozlúčka spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení | Ekologický projekt Bordel v lese | Lukáš Muha na školských Majstrovstvách Slovenska | Projektový deň 2016 

Školský rok 2015/2016

Červené stužky

Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.

Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Na našej škole sme sprievodné aktivity k danej kampani organizovali 3. a 4. decembra 2015. V tento deň naši žiaci mali možnosť zapojiť sa do nasledovných aktivít:

Ako zvládať stres v školskom prostredí? – rozhovory a pracovný seminár k danej téme so žiakmi I. C, II. C vedený P. T. Polákovou z CPPPaP v Banskej Štiavnici.

Ako sa nestať  obeťami   obchodovania s ľuďmi? – pracovný seminár, ktorého sa zúčastnili žiaci  I. A a I. B  vedený p. M. Montillovou z CPPPaP v Banskej Štiavnici.  Obe aktivity sa uskutočnili 3. decembra 2015.

Rozprávajme sa o AIDS – prednášky a pracovné semináre  s problematikou AIDS, cesty prenosu, možnosti nákazy, rizikové správanie a pod., ktorej sa zúčastnili a aktívne pracovali žiaci z tried I. A, B, C. Prednášky  boli zrealizované v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom.

Žiaci svojim spolužiakom – o AIDS, histórii AIDS, o cestách prenosu, rizikových skupinách, prevencii, kde žiaci pripravili prezentácie s danou problematikou a prezentovali ich svojim spolužiakom z tried I. A, B, II. B.

Zároveň v spoločných priestoroch školy a v jednotlivých triedach bola k danej problematike realizovaná názorná propagácia o histórii AIDS, o cestách prenosu ochorenia, o jeho prejavoch, o tom akým spôsobom sa neprenáša a pod. Prezentácia materiálov sa realizovala v čase 18. november – 10. december 2015.

1. decembra 2015  - Svetový deň boja proti AIDS sme na našej škole  žiakom   ako aj návštevníkom školy, ktorí sa zúčastňovali Dňa otvorených dverí rozdávali červené stužky  a pripnutím stužky vyjadrili podporu kampani  Červené stužky.

Na záver žiaci ako symbol kampane vytvorili v exteriéri školy symbolickú živú červenú stužku.

                                                                              Miroslava Kováčová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria