Navigácia

Vzdelávací projekt 1.1 Analýza potrieb 1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu 1.3 Implementácia do vyučovania 2.1 Dodávka multimediálnej učebne 2.2 Dodávka podporného hardváru pre pedagogických zamestnancov 3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít 3.2 Školenia pedagogických zamestnancov ZMLUVY Aktuality

                    

 

Moderné vzdelávanie pre vodomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Dopytovo-orientovaný projekt.

 

Názov aktivity:

3.2   Školenie pedagogických zamestnancov

 

Cieľ aktivity:

Zaškolenie pedagogických zamestnancov školy  pre prácu s e-learningovým portálom, s dodanou multimediálnou učebňou a ďalšími dodanými didaktickými pomôckami.

 

Trvanie aktivity:

02/2010 - 08/2010

 

Účel aktivity:

 1. Zaškolenie pedagogických zamestnancov a zvýšenie ich počítačovej gramotnosti potrebnej pre prácu s e-learningovým portálom.
 2. Zaškolenie pedagogických zamestnancov pre prácu s multimediálnou učebňou.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria