Navigácia

Vzdelávací projekt 1.1 Analýza potrieb 1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu 1.3 Implementácia do vyučovania 2.1 Dodávka multimediálnej učebne 2.2 Dodávka podporného hardváru pre pedagogických zamestnancov 3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít 3.2 Školenia pedagogických zamestnancov ZMLUVY Aktuality

                    

 

Moderné vzdelávanie pre vodomostnú spoločnosť. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Dopytovo-orientovaný projekt.

 

Názov aktivity:

1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu

 

Cieľ aktivity:

Vytvoriť vzdelávací obsah pre potreby nového školského vzdelávacieho programu.

 

Trvanie aktivity:

11/2009 - 10/2011

 

Účel aktivity:

Aktivita  je zameraná na tvorbu nového školského vzdelávacieho programu – teda na prípravu školského učebného plánu, učebných osnov, vnútorného systému hodnotenia.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria