Navigácia

Ambasadori Masarykovej univerzity Čistenie židovského cintorína Biela pastelka Európsky deň jazykov Noc výskumníkov Týždeň proti rakovine FGC tour 2013 „ Medici za zdravie žien“ Majstrovské kolo Genius Logicus ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2013 Dni Andreja Kmeťa 2013 JUVENES TRANSLATORES HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE Annual English Essay Competition ČERVENÉ STUŽKY 2013 ZABUDNUTÍ HRDINOVIA PROTITURECKÝCH BOJOV iBOBOR Genius Logicus Programovali sme v projekte Hour of Code Olympiáda v nemeckom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku Súťaž Expert Lyžiarsky výcvik Výstava : Sto rokov židovských spomienok 4 Živly premietajú pre študentov Gymnázia A. Kmeťa Študentské voľby prezidenta Slovenskej Republiky. Valentínska pošta Stredoškolská študentská únia Slovenska Krst študentského revue GOLEM JUVENES TRANSLATORES Olympiáda v nemeckom jazyku Generácia €uro Čo vieš o hviezdach Annual English Essay Competition Matematický klokan Pangea Krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl Beseda - Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie Deň narcisov 2014 Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu Školské Majstrovstvá Sveta v cezpoľnom behu Naša škola v regionálnych novinách Medzinárodný šampionát v Brazilskom Jiu-Jitsu Návšteva poslankyne Európskeho parlamentu Beseda- Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Pretláčanie rukou Študentské voľby do Európskeho parlamentu Zelená škola Poznávací zájazd do Francúzska Prednáška so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupráca s lesoochranárskym zoskupením VLK Projektový deň Projekt OUT OF THE BOX Medzinárodná konferencia UNESCO Zájazd do Londýna 3. gymnaziálna olympiáda Celoeurópska súťaž Eustory Úspechy našich žiakov Master of sudoku

Školský rok 2013/2014

Dni Andreja Kmeťa 2013

Dni Andreja Kmeťa 2013

 Dni Andreja Kmeťa sa už tradične uskutočnili na našej škole  v novembrovom termíne 13. – 14. novembra 2013.

Dni Andreja Kmeťa sú tradičnou akciou našej školy, ktorá sa realizuje od termínu kedy bol škole MŠVVaŠ SR prinavrátený čestný názov Gymnázium Andreja Kmeťa.

Počas týchto dní   umožňujeme žiakom našej školy nahradiť klasický vyučovací deň inými aktivitami, prednáškami, workshopmi a exkurziami.

 Zároveň otvárame dvere návštevníkom školy, ktorí prichádzajú z rôznych odborných inštitúcií, vysokých škôl so zaujímavosťami, ktoré sprístupňujú našim žiakom. 

 

13. november 2013 – Deň poznávacích exkurzií a vychádzok.

V tento deň mali možnosť naši žiaci vycestovať za poznaním do rôznych inštitúcií a častí Slovenska.

Žiaci prvých ročníkov sa vydali sa Po stopách  Andreja Kmeťahistorika, etnografa, botanika, navštívili  Etnografické múzeum v Martine, oboznámili sa s činnosťou a históriou Slovenskej národnej knižnice v Martine a navštívili Dom J. C. Hronského.

Žiaci tretích ročníkov sa oboznámili s historickými zaujímavosťami Kremnice a navštívili Múzeum medailí a mincí v Kremnici.

A žiaci štvrtých ročníkov bilingválnej formy štúdia vycestovali za zaujímavosťami a poznaním do Vlkolínca  a na Liptov.

Zároveň žiaci druhých ročníkov bilingválnej formy štúdia spoznávali Mesto, v ktorom študujem v anglickom jazyku a žiaci druhého ročníka štvorročného štúdia sa oboznamovali so svetom neživej prírody v Slovenskom banskom múzeu – v mineralogickej expozícii, kde prenikli do sveta minerálov a hornín.

           

14. novembra 2013  mali   naši žiaci možnosť zúčastniť sa prezentácií, workshopov a  prednášok na rôzne témy.

 PhDr. Jozef Labuda  zo Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici detailne oboznámil žiakov  prvých ročníkov s témou Andrej Kmeť – etnograf, archeológ, historik, kňaz.

V rámci spolupráce s vysokými školami a odbornými inštitúciami  zaujímavé témy priblížili prednášajúci hostia z Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici: Doc.  Mgr. B. Tomášik PhD., s témou  Prapolievka, študenti získali nové poznatky  Elektrochémii a jej využití v bežnom živote od RNDr. Z. Melichovej PhD. a mnohé zaujímavosti sa dozvedeli z prezentácií Doc. PaedDr. V. Franca, CSc., O „škaredých“ a „nebezpečných“ pavúkochŽivočíchy – nositelia neuveriteľných vlastností.  

Zaujímavé poznatky žiaci získali v prednáškach GIS a ďiaľkový prieskum Zeme, Myseľ alebo realita – ako vznikajú optické klamy, Móric Beňovský – dobrodruh a cestovateľ z existenčnej nutnosti, Zlato ako ho nepoznáme alebo Biomonitoring.

Pre žiakov informaticky orientovaných bola iste zaujímavá prezentácia M. Kováča Ako tvoriť počítačové hry? a ekonomicky zameraní žiaci si vypočuli prednášku Postavenie Ruska vo svetovej ekonomike od Doc. Ing. M. Mečára z Európskeho polytechnického inštitútu v Kunoviciach.

V rámci spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom v Banskej Štiavnici žiaci mali možnosť oboznámiť sa s jeho činnosťou prostredníctvom  prezentácie Vodohospodársky podnik a jeho činnosť.

 

Žiakom bolo  predstavené literárne pásmo Po stopách Sládkovičovej Maríny  Mgr. Máriou Petrovou z Pohronského osvetového strediska v Banskej Štiavnici.

           

Veríme, že  aj tohtoročné Dni Andreja  Kmeťa boli  pre našich  žiakov zaujímavé, inšpirujúce k ďalšiemu poznávaniu a bádaniu a predovšetkým potvrdili, že nielen v školskej lavici na vyučovacej hodine  je možné vzdelávať sa.

                    

                          Miroslava Kováčová, Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica

                                                                      

                                              

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria