Navigácia

Ambasadori Masarykovej univerzity Čistenie židovského cintorína Biela pastelka Európsky deň jazykov Noc výskumníkov Týždeň proti rakovine FGC tour 2013 „ Medici za zdravie žien“ Majstrovské kolo Genius Logicus ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2013 Dni Andreja Kmeťa 2013 JUVENES TRANSLATORES HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE Annual English Essay Competition ČERVENÉ STUŽKY 2013 ZABUDNUTÍ HRDINOVIA PROTITURECKÝCH BOJOV iBOBOR Genius Logicus Programovali sme v projekte Hour of Code Olympiáda v nemeckom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku Súťaž Expert Lyžiarsky výcvik Výstava : Sto rokov židovských spomienok 4 Živly premietajú pre študentov Gymnázia A. Kmeťa Študentské voľby prezidenta Slovenskej Republiky. Valentínska pošta Stredoškolská študentská únia Slovenska Krst študentského revue GOLEM JUVENES TRANSLATORES Olympiáda v nemeckom jazyku Generácia €uro Čo vieš o hviezdach Annual English Essay Competition Matematický klokan Pangea Krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl Beseda - Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie Deň narcisov 2014 Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu Školské Majstrovstvá Sveta v cezpoľnom behu Naša škola v regionálnych novinách Medzinárodný šampionát v Brazilskom Jiu-Jitsu Návšteva poslankyne Európskeho parlamentu Beseda- Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Pretláčanie rukou Študentské voľby do Európskeho parlamentu Zelená škola Poznávací zájazd do Francúzska Prednáška so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupráca s lesoochranárskym zoskupením VLK Projektový deň Projekt OUT OF THE BOX Medzinárodná konferencia UNESCO Zájazd do Londýna 3. gymnaziálna olympiáda Celoeurópska súťaž Eustory Úspechy našich žiakov Master of sudoku

Školský rok 2013/2014

Projekt OUT OF THE BOX

Vďaka organizácii YEES sme sa v dňoch 5.-13. 5. 2014 zúčastnili projektu OUT OF THE BOX. Dejiskom projektu bolo rumunské mesto Valenii de Munte. Účastníci projektu pochádzali z krajín ako Litva, Poľsko, Grécko, Bulharsko, Španielsko, hosťujúce Rumunsko a priatelia z Egypta , ktorí sa dobrovoľne rozhodli zúčastniť aj tohto projektu, nakoľko zažili hlavne silné multikultúrne zážitky a priateľstvá počas predchádzajúceho projektu.

Počas projektu sme mali možnosť vyskúšať si naše umelecké schopnosti a nadanie pri kreslení karikatúr partnera , ktorý bol samozrejme z inej participujúcej krajiny. Ďalej to boli aktivity ako návšteva miestneho múzea, vyjadrenie svojho politického názoru formou kresby, aktivita , ktorou sme si priblížili dôležitosť dodržiavania ľudských práv. Prechádzka v horách a návšteva Crasna Monastery, návšteva parlamentu v Bukurešti, oslavy Dňa Európy. Aj toto boli aktivity, ktoré sme zažili.  Najviac zo všetkých sme si však užívali interkultúrne večery jednotlivých krajín, v ktorých sme si hlbšie prehĺbili nie len naše teoretické vedomosti o tej danej krajine ale mohli sme lepšie spoznať aj tradície, zvyky, mentalitu, národné jedlá či nápoje danej krajiny. Aj my sme predstavili naše Slovensko ako krajinu síce malú, nenápadnú  ale za to zaujímavú a krásnu. Neskoršie pozitívne ohlasy boli pre nás povzbudením, že Slovensko už nie je len nejaká „zabudnutá“ krajina. Ako najväčší prínos pre nás bol každý jeden deň , ktorý sme prežili s ľudmi naraz zo 7 krajín a mohli tak zbúrať akékoľvek aj keď  absolútne minimálne obavy, strachy či predsudky voči ľuďom z inej krajiny. Zdieľať ich názory, kultúru , jazyk bolo pre nás potešením. Myslíme, že priateľmi zostaneme s každým učastníkom projektu , čo môžme považovať za najväčší úspech aký projekt mohol zaznamenať. Nakoľko si myslíme, že takéto projekty sú viac o tom cez dané aktivity spoznávať jeden druhého a rešpektovať ho takého aký je .

 

Počas projektu sme zažili množstvo čarovných, úžasných, šťastných a hlavne nezabudnuteľných zážitkov a momentov. Na ktoré asi nikdy nezabudneme. Chceme sa týmto poďakovať organizácií YEES, že nám dala možnosť zúčastniť sa tohto projektu, ktorého program bol každým dňom lepší a lepší , ktorého sme si užili každú jednu sekundu naplno a získali priateľov snáď aj na celý život.

 

Projektu sa zúčastnili:

Katarína Jančeková

Áron Hortobágyi

Matej Machil

Miroslava Grausová

Zodpovedný vyučujúci: Mgr. Ivana Kližanová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria