Navigácia

Ambasadori Masarykovej univerzity Čistenie židovského cintorína Biela pastelka Európsky deň jazykov Noc výskumníkov Týždeň proti rakovine FGC tour 2013 „ Medici za zdravie žien“ Majstrovské kolo Genius Logicus ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2013 Dni Andreja Kmeťa 2013 JUVENES TRANSLATORES HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE Annual English Essay Competition ČERVENÉ STUŽKY 2013 ZABUDNUTÍ HRDINOVIA PROTITURECKÝCH BOJOV iBOBOR Genius Logicus Programovali sme v projekte Hour of Code Olympiáda v nemeckom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku Súťaž Expert Lyžiarsky výcvik Výstava : Sto rokov židovských spomienok 4 Živly premietajú pre študentov Gymnázia A. Kmeťa Študentské voľby prezidenta Slovenskej Republiky. Valentínska pošta Stredoškolská študentská únia Slovenska Krst študentského revue GOLEM JUVENES TRANSLATORES Olympiáda v nemeckom jazyku Generácia €uro Čo vieš o hviezdach Annual English Essay Competition Matematický klokan Pangea Krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl Beseda - Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie Deň narcisov 2014 Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu Školské Majstrovstvá Sveta v cezpoľnom behu Naša škola v regionálnych novinách Medzinárodný šampionát v Brazilskom Jiu-Jitsu Návšteva poslankyne Európskeho parlamentu Beseda- Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Pretláčanie rukou Študentské voľby do Európskeho parlamentu Zelená škola Poznávací zájazd do Francúzska Prednáška so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupráca s lesoochranárskym zoskupením VLK Projektový deň Projekt OUT OF THE BOX Medzinárodná konferencia UNESCO Zájazd do Londýna 3. gymnaziálna olympiáda Celoeurópska súťaž Eustory Úspechy našich žiakov Master of sudoku

Školský rok 2013/2014

Stredoškolská študentská únia Slovenska

Žiačky III.B triedy Diana Franeková a Rebecca Hulová sa zúčastnili začiatkom februára zaujímavého projektu organizovaného Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska (SUSKA, http://www.suskaweb.sk/). Naši žiaci pravidelne, už niekoľko rokov participujú na tomto študentskom hnutí, kde sa snažia zdokonaliť svoje riadiace a kognitívne schopnosti, ktoré sa pozitívne prejavujú na verejnom živote študentstva na našej škole – viz akcie, ktoré študenti robia v rámci Žiackej rady. (Paul Kindji)

K stáži slovami Diany Franekovej:

Fiktívna krajina - cieľom projektu je vžiť sa do úlohy poslanca a rozhodnúť o osude Fiktívnej krajiny. Zlepšiť svoje prezentačné a rétorické schopnosti a naplno využiť svoju kreativitu.

Equal Chances - cieľom projektu je lepšiť hovorenú angličtinu, lepšie porozumieť spoločensky závažným témam ako napríklad: študentské práva, Európska únia, či sociálne začlenenie a oblasť rodovej rovnosti.

Študenti v pohybe - cieľom projektu je upevniť znalosti o školskej  žiackej rade, vylepšiť ju a naučiť sa ju viesť. Samozrejme zabaviť sa a naučiť niečo nové.
 

O projekte fiktívna krajina z mojej vlastnej skúsenosti:

Spolu so spolužiačkou Rebeccou Hulovou som sa zúčastnila tohto projektu a spoločne sme reprezentovali našu školu. Tento projekt je zameraný hlavne na politicko-právne otázky.

Zo začiatku sme boli rozdelení do politických strán (podľa toho ako sme odpovedali na niektoré otázky, nás potom rozdelili), kde sme pracovali ako skupina a museli sa vžiť do tejto politickej strany, takže sme sa museli naučiť, čo v skutočnosti táto strana znamená a presadzuje. Hoci sme niektorí nesúhlasili s názormi danej politickej strany, museli sme sa do nej vžiť.

Mali sme rôzne „americké“ debaty, naučili sme sa vystupovať pred ostatnými a v poslednom rade sme sa naučili, čo je dobré pre nás a našu krajinu a ako správne voliť. Mali sme rôzne workshopy, ktorých zameranie

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria