Navigácia

Ambasadori Masarykovej univerzity Čistenie židovského cintorína Biela pastelka Európsky deň jazykov Noc výskumníkov Týždeň proti rakovine FGC tour 2013 „ Medici za zdravie žien“ Majstrovské kolo Genius Logicus ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2013 Dni Andreja Kmeťa 2013 JUVENES TRANSLATORES HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE Annual English Essay Competition ČERVENÉ STUŽKY 2013 ZABUDNUTÍ HRDINOVIA PROTITURECKÝCH BOJOV iBOBOR Genius Logicus Programovali sme v projekte Hour of Code Olympiáda v nemeckom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku Súťaž Expert Lyžiarsky výcvik Výstava : Sto rokov židovských spomienok 4 Živly premietajú pre študentov Gymnázia A. Kmeťa Študentské voľby prezidenta Slovenskej Republiky. Valentínska pošta Stredoškolská študentská únia Slovenska Krst študentského revue GOLEM JUVENES TRANSLATORES Olympiáda v nemeckom jazyku Generácia €uro Čo vieš o hviezdach Annual English Essay Competition Matematický klokan Pangea Krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl Beseda - Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie Deň narcisov 2014 Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu Školské Majstrovstvá Sveta v cezpoľnom behu Naša škola v regionálnych novinách Medzinárodný šampionát v Brazilskom Jiu-Jitsu Návšteva poslankyne Európskeho parlamentu Beseda- Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Pretláčanie rukou Študentské voľby do Európskeho parlamentu Zelená škola Poznávací zájazd do Francúzska Prednáška so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupráca s lesoochranárskym zoskupením VLK Projektový deň Projekt OUT OF THE BOX Medzinárodná konferencia UNESCO Zájazd do Londýna 3. gymnaziálna olympiáda Celoeurópska súťaž Eustory Úspechy našich žiakov Master of sudoku

Školský rok 2013/2014

Biela pastelka

Dňa 25. septembra 2013 sa uskutočnila celoslovenská zbierka organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých SlovenskaBIELA   PASTELKA 2013.

BIELA  PASTELKA   je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovcanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

 Cieľom je upozorniť verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých, získať finančné prostriedky na financovanie  aktivít, ktoré slúžia na začlenenie do normálneho života ako napr. rehabilitačné programy zamerané na výcvik  samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné zručnosti podporujúce sebadôveru a samostatnosť.

Aj naši žiaci z tried II. A a III. C  sa ako dobrovoľníci v uliciach mesta, priestoroch našej školy a iných škôl aktívne zapojili do zbierky. Upozorňovali na potreby nevidiacich a slabozrakých, vysvetľovali cieľ  a význam zbierky. Počas svojej  dobrovoľníckej činnosti sa stretli s rôznymi postojmi verejnosti. Ich ochota zapojiť sa do zbierky ako dobrovoľníci svedčí o ich postojoch a spolupatričnosti s nevidiacimi a slabozrakými.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria