Navigácia

Ambasadori Masarykovej univerzity Čistenie židovského cintorína Biela pastelka Európsky deň jazykov Noc výskumníkov Týždeň proti rakovine FGC tour 2013 „ Medici za zdravie žien“ Majstrovské kolo Genius Logicus ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 2013 Dni Andreja Kmeťa 2013 JUVENES TRANSLATORES HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE Annual English Essay Competition ČERVENÉ STUŽKY 2013 ZABUDNUTÍ HRDINOVIA PROTITURECKÝCH BOJOV iBOBOR Genius Logicus Programovali sme v projekte Hour of Code Olympiáda v nemeckom jazyku Olympiáda v anglickom jazyku Súťaž Expert Lyžiarsky výcvik Výstava : Sto rokov židovských spomienok 4 Živly premietajú pre študentov Gymnázia A. Kmeťa Študentské voľby prezidenta Slovenskej Republiky. Valentínska pošta Stredoškolská študentská únia Slovenska Krst študentského revue GOLEM JUVENES TRANSLATORES Olympiáda v nemeckom jazyku Generácia €uro Čo vieš o hviezdach Annual English Essay Competition Matematický klokan Pangea Krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl Beseda - Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie Deň narcisov 2014 Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu Školské Majstrovstvá Sveta v cezpoľnom behu Naša škola v regionálnych novinách Medzinárodný šampionát v Brazilskom Jiu-Jitsu Návšteva poslankyne Európskeho parlamentu Beseda- Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Pretláčanie rukou Študentské voľby do Európskeho parlamentu Zelená škola Poznávací zájazd do Francúzska Prednáška so zamestnancom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Spolupráca s lesoochranárskym zoskupením VLK Projektový deň Projekt OUT OF THE BOX Medzinárodná konferencia UNESCO Zájazd do Londýna 3. gymnaziálna olympiáda Celoeurópska súťaž Eustory Úspechy našich žiakov Master of sudoku

Školský rok 2013/2014

HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE

HISTORICKÁ SÚŤAŽ GYMNAZISTOV V CHEBE

Eunika Kapšová, Marek Hortobágyi a Lucián Gontko mali možnosť reprezentovať naše gymnázium na medzinárodnej historickej súťaži v Chebe.  Cesta vlakom do západných Čiech bola síce únavná, no odmenou bola noc v luxusnom hoteli v kúpeľnom mestečku vo Františkových Lázňach. Kvalitné ubytovanie, chutné raňajky a večeru nám uhradili sponzori súťaže.  Jedno veľké poďakovanie patrí najmä Mgr. Miroslavovi Stulákovi, ktorý súťaž veľmi dobre zorganizoval.                                                                                                                                                          

Samotná súťaž sa konala vo štvrtok 21. novembra 2013 v priestoroch chebského gymnázia. Preniesli sme sa do obdobia rokov 1848 – 1918. Gymnazisti z Českej republiky i zo Slovenska lovili v pamäti historické udalosti, osobnosti a historické pramene tohto obdobia. Išlo však prevažne o české dejiny. Pomenovať  historické osobnosti na obrázkoch bolo pomerne náročné. Významné osobnosti politického i kultúrneho života na Slovensku ako Ivan Gašparovič či Magda Vášáryová prečítali historické pramene z tohto obdobia. Žiaci mali tieto pramene pomenovať a uviesť rok, kedy boli napísané, resp. kto je ich autorom. Z našich literárnych diel odznela Chalupkova báseň Mor ho, ktorú predniesol známy slovenský herec Štefan Kvietik.

Z tejto náročnej súťaže sme neodišli naprázdno. Dostali sme hodnotnú historickú literatúru, aby sme mali z čoho študovať na ďalší ročník tejto prestížnej vedomostnej súťaže.                                                                                        

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0902344866
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria