Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Renata Mikulášová Rozvrh
Riaditeľka
r.mikulasova@seznam.cz
 
 
Mgr. Ľubica Herdová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: III.A
lubica.herdova@gmail.com
 
 
Mgr. Jarmila Balážfyová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Zástupca v triede: Piata C
jarka.balazfyova@gmail.com
 
 
Mgr. Miron Breznoščák Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
Vedie krúžok: Debatný krúžok
mironbs@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Briešková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
sisus.brieskova@gmail.com
 
 
Mgr. Martin Číž Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Učíme sa programovať
ciz.martin@gmail.com
 
 
Nicholas Karl Gerrhard Rozvrh
Učiteľ
ngerhard997gmail.com
 
 
Andries Peter de Haas Rozvrh
Učiteľ
digihaas@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Holubová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Horniaková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Zástupca v triede: I.B
zuzhor@gmail.com
 
 
Mgr. Elena Hôrová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Spoznávaj bližšie okolité krajiny
Vedie krúžok: Volejbal II.
elena.horova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
jakubikova.andrea@gmail.com
 
 
PaedDr. Milan Klauz Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Ivana Kližanová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
Zástupca v triede: III.B
ivana.klizanova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Košíková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na FCE
kucerova.luci@gmail.com
Foto Mgr. Miroslava Kováčová Rozvrh
výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: I.A
Zástupca v triede: II.A
mirka214@gmail.com
 
 
Ing. Renáta Krištoffová Rozvrh
Učiteľka
kristoffova@gmail.com
 
 
Mgr. Iveta Labudová Rozvrh
Učiteľka
iveta.labudova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Lepeňová Rozvrh
Triedna učiteľka: Piata C
Vedie krúžok: Hovoríme po francúzsky
andrea.lepenova@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Maňková Učiteľka
 
 
Ing. Ivana Marťuševová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
Vedie krúžok: Drama club
vanam@centrum.sk
 
 
Mgr. Martina Medovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Kreatívna eko - dielňa
m.medovicova@gmail.com
 
 
Mgr. Bohuslav Melicherčík Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
bohuslav.melichercik@gmail.com
Foto Mgr. Albín Michalec Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
Zástupca v triede: V.B
Vedie krúžok: Spisovateľsko - čitateľský krúžok
albin.michalec@gmail.com
 
 
Mgr. Angelika Nyékiová Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
angelikanye@hotmail.com
 
 
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Zástupca v triede: III.C
lubomira.pazicka@yahoo.com
 
 
Mgr. Alla Shaybanová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Budeme vedieť po rusky
alla.sajbanova@gmail.com
 
 
Mgr. Matej Solivarský Rozvrh
Učiteľ
solivarskzo@gmail.com
 
 
RNDr. Alena Stajníková Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
stajnikova@seznam.cz
 
 
Mgr. Katarína Šajbanová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Zástupca v triede: IV.B
Vedie krúžok: Príprava na CAE
katarina.sajbanova@gmail.com
Foto Mgr. Martin Štubňa, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Meraj, experimentuj, a znova meraj
Vedie krúžok: Volejbal I.
stubna.martin@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Truchlíková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Zástupca v triede: IV.A
Vedie krúžok: Budeme vedieť po nemecky
erika.truchlkov@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Valenta Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Hudobný krúžok
tomasvalenta@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Vyčítalová Rozvrh
Učiteľka
katarina.vycitalova@gmai.com
 
 
Mgr. Marek Žilík Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
zilkom@centrum.sk

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria