Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Renata Mikulášová Anglický jazyk a literatúra 60 60
Mgr. Ľubica Herdová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 40
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Číž Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 91
Viac ako peniaze 25
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Andrea Jakubíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Aktívne učenie sa žiakov metódu CLIL 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Miroslava Kováčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 70
Finančná gramotnosť 14
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Andrea Lepeňová Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6 31
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Martina Medovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14 35
Cabri Geometria- základný kurz 21
Mgr. Angelika Nyékiová Interaktívne technológie vo vyučovaní 15 83
Skvalitnenie odborných kompetencií učiteĺom cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
E-leaning vo výchovnovzdšlávacom procese v ZŠ a SŠ 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŚ a SŠ 8
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 60
Mgr. Katarína Šajbanová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 61
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Tomáš Švingál Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 30 30
Mgr. Marek Žilík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35


© aScAgenda 2018.0.1066 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2017

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria