Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Renata Mikulášová Anglický jazyk a literatúra 0 0
Mgr. Ľubica Herdová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 40
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Martin Číž Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 85
Viac ako peniaze 25
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 0
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Tvorba edukačných multimédií 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Andrea Jakubíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 40
Aktívne učenie sa žiakov metódu CLIL 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Miroslava Kováčová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Finančná gramotnosť 14
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30
Mgr. Andrea Lepeňová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 31
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Martina Medovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl-frekventanti 14 35
Cabri Geometria- základný kurz 21
Mgr. Angelika Nyékiová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 83
Skvalitnenie odborných kompetencií učiteĺom cudzích jazykov na medzinárodnej úrovni 16
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívne technológie vo vyučovaní 15
E-leaning vo výchovnovzdšlávacom procese v ZŠ a SŠ 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese ZŚ a SŠ 8
Mgr. Ľubomíra Pažická Rozširujúce štúdium kvalifikovaných učiteľov cudzích jazykov a literatúry o didaktiku cudzích jazykov pre mladší školský vek 60 60
Mgr. Katarína Šajbanová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 61
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Tvorba elektronických testov a ich využitie v edukačnom procese 6
Mgr. Marek Žilík Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35


© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2017

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria