• Základné informácie

      • Milí maturanti,

        v tejto sekcii nájdete v priložených dokumentoch všetky potrebné informácie týkajúce sa maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023: