• Virtuálne Dni otvorených dverí
     • Virtuálne Dni otvorených dverí

      Vážení rodičia, žiaci!

      Pre všetkých uchádzačov o štúdium na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici pripravujeme VIRTUÁLNE DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2021.

      Od 20. NOVEMBRA 2021 sa budú vždy vo ŠTVRTOK v čase od 14.00 hod do 15.30 hod konať KONZULTAČNÉ DNI pre záujemcov o štúdium na naše škole.

    • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

      Minulý týždeň, 23.a 25.novembra 2021 , sa konalo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Výsledky v kategórii B 1 :

      1. Tamara Ľuptáková – 3.D
      2. Diana Lukáčová – 2. A
      3. Sofia Sarvašová –3. D

      Kategória B 4 :

      1. Lívia Hrončeková – 3.D
      2. Nina Slocíková -3.D
      3. Jessica Bubliaková- D

      Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme, obidvom víťazkám úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole ! Нипуха, нипера !

    • Školské kolo  Olympiády vo francúzskom  jazyku
     • Školské kolo  Olympiády vo francúzskom  jazyku

      Dňa 24.11 2021 sa konalo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Súťažilo sa v troch kategóriách a umiestenia žiakov sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)
      1. Nina Širgelová z II.C triedy
      2. Jasmína Uramová z II. D triedy
      3. Elisabeth Hatiarová z II.D triedy

      KAT. 2B ( 3., 4. roč. klasické štúdium)
      1. Tímea Tóthová z III.B triedy
      2. Ela Mojžišová zo IV.C. A triedy a Emma Guttenová z III.B triedy

      KAT. 2C (frankofónni žiaci)
      1. Zuzana Zimmermanová z V.C triedy
      Do nasledujúceho okresného kola OFJ postupujú súťažiaci umiestení na prvom mieste. Touto cestou všetkým postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcom kole olympiády! : )

    • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára
     • Nesmrteľný Gwerk v Galérii Jozef Kollára

      Sme radi, že v čase pred lockdownom a čiernou farbou nášho okresu (9.11.) sme so študentmi stihli ešte jednu zujímavú a prínosnú návštevu Galérie Jozefa Kollára. Išlo a trojexpozíciu, v ktorej študenti 2.B v rámci hodín UMK a SJL najskôr videli výstavu súčasného mladého vizuálneho umelca Timoteja Kosmela, ktorá zaujala aj plátnami zavesenými v priestore či voľne listovateľnými ilustrovanými zápisníkmi.

    • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku
     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

      Počas dní 23.11 a 24.11.2021 sa na GAK konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách a umiestenia žiakov sú nasledovné:

      KAT. 2A ( 1.,2. roč. klasické štúdium)

      1. Samuel Mrázek z II.A triedy

      2. Diana Lukáčová z II. A triedy

      3. Nicolas Slezák z I. A triedy

    • Naši žiaci medzi najlepšími
     • Naši žiaci medzi najlepšími

      Dve prvé miesta a maximálny počet bodov 80 v medzinárodnej súťaži Informatický Bobor získali v kategórii senior Martin Ladislav Doskočil a Matúš Garaj z V.C triedy. Veľmi úspešní boli aj Adam Hronec z V.B, Marian Rajnoha zo IV.C ako aj ďalší.

      V kategórii junior získali výborné umiestnenie okrem iných Kristína Vicianová z III.B, Emmanouil David Pintis, Filip Ivanič a Nikolas Slezák z I.A.

    • Kto tvorí, ten žije
     • Kto tvorí, ten žije

      Viete, po ktorom spisovateľovi je pomenované kežmarské gymnázium? Išlo o spisovateľa, ktorý spočiatku písal po maďarsky, ale neskôr sa stal jedným z najznámejších slovenských realistických spisovateľov. Na prechádzky chodil najradšej sám a rád sa zdravil horám. Súčasťou jeho „imidžu“ bola farebná mašľa a je podľa neho pomenovaná celoslovenská súťaž v umeleckom prednese. Asi už tušíte, že ide o Pavla Országha-Hviezdoslava.

    • Drama Fest
     • Drama Fest

      Naša práca, práca učiteľa, nekončí poslednou vyučovacou hodinou. Je to omnoho viac. Náš voľný čas mnohokrát vypĺňajú aj oni, naši študenti. Venujeme svoje voľné chvíle deťom, ktoré chcú niečo pre seba urobiť, tým aj pre svojich rodičov a nás učiteľov či pre našu školu. Tak ako je rodič hrdý na svoje dieťa, ktoré niečo dosiahne, rovnako je hrdý aj učiteľ na výsledky, ktoré vďaka svojim žiakom dosahuje. Avšak nerobí to pre seba, robí to pre nich. Náš DramaClub je príkladom toho, že ešte stále je veľa detí, ktoré po vyučovaní robia niečo, čo ich napĺňa a posúva ďalej.

    • Úspech žiaka našej školy
     • Úspech žiaka našej školy

      Tomáš Janešík, žiak 3. B triedy sa umiestnil na 3. mieste v kategórii poézia v celoslovenskej autorskej súťaži Literárny Kežmarok a zároveň sa umiestnil v zlatom pásme v kategórii poézia a získal hlavnú cenu na celoštátnej súťaži Literárny Zvolen 2021.

      V mene celej školy mu srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v nasledujúcej tvorbe.

  • Partneri

  • Zriaďovateľ školy

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje