Navigácia

Sponzori školy
Piatok 24. 11. 2017

Najbližšie udalosti


27. november - 1. december 2017   ČERVENÉ  STUŽKY - Kampaň boja proti AIDS


 27.november 2017 -  Školské kolo olympiády v španielskom jazyku

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že rodičovské združenie k prvému štvrťroku sa bude konať formou konzultácií prostredníctvom edupage alebo telefonicky, prípadne osobné stretnutie s triednym učiteľom po dohovore.

 • Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  11. december 2017

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium

  Program:

  Prezencia, privítanie hostí

  Príhovor riaditeľky školy

  Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity v prezentačných stánkoch

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

 • Dňa 23.11.2017 sa konalo školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka, ktorého sa zúčastnilo 7 žiakov. Do okresného kola postupujú žiaci: Krištof Turan a Jozef Štálnik v kategórii 2A a Sára Dolná s Lenkou Šichtovou v kategórii 2B. Prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

 • V stredu 22.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Stretnutia generácií. Toto milé podujatie sa konalo v Rytierskej sále na Starom zámku, kde sme spolu s inými školami pripravili kultúrny program pre seniorov. Našu školu spevom, recitáciou, tancom a hrou na hudobnom nástroji reprezentovali: Nina Marková (I.A), Lenka Bobáľová (I.C), Vanesa Manlová (I.C), Katarína Zrebená (I.C), Ema Olšiaková (I.C), Vojtech Ilčík (I.C), Michal Sásik (III.A), Zuzka Lasáková (III.C), Darina Adamcová (IV.B), Katarína Šálková (IV. B), Natália Turcelová (IV.B), Sofia Hrivňáková(IV.C), Dominika Zimanová (IV.C) a Mikuláš Melicher (IV.C). Seniori si nie len pozreli program, ale sa aj zapojili a spievali spolu so žiakmi piesne, dokonca si vyžiadali opakovanie jedného čísla. Veríme, že ich toto stretnutie generácií potešilo rovnako ako nás.

 • Dňa 21. novembra 2017 sa naša škola zúčastnila prezentačnej akcie Servis profesijných informácií pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných a špeciálnych škôl- Stredoškolák v Žiari nad Hronom. V tomto roku to bol už 21. ročník akcie. Návštevníkom podujatia sme ponúkali informácie o študijných odboroch, ktoré je možné u nás študovať, o podmienkach prijatia, priebehu prijímacieho konania, o rôznych aktivitách, výmenných pobytoch, exkurziách a samozrejme o vyučovacom procese a maturitnej skúške.

 • Dňa 26.10. 2017 sa u nás na škole konali Dni Andreja Kmeťa, ktorého meno nesie naša škola. My, žiaci 4.B triedy, sme sa v rámci tohto podujatia zúčastnili exkurzie po pamiatkach Banskej Štiavnice , ktorá vyvrcholila v štôlni Bartolomej, čo nás najviac zaujalo. Už pri vstupe nás upútal vtipný pán sprievodca, ktorý nám na začiatok pustil video o histórii baníctva a po ňom nás poslal obliecť sa do žltých plášťov, prílb a do rúk nám dal starodávnu banskú lampu. Hneď sme sa cítili ako trpaslíci. Našli sa medzi nami aj takí, ktorí sa najprv báli, ale zvedavosť im nedala, a predsa len sa pobrali za dobrodružstom, ktoré ukrýva podzemie.

 • 17. novembra 2017 prebehlo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V jednotlivých kategóriách zvíťazili nasledovní žiaci: kategória 2A –Richard Žember (II.A)kategória 2B – Hanka Čížová (IV.A)kategória 2C1 – Ivana Kapustová (V.C)kategória 2C2 – Ela Gatialová (IV.B). Víťazom gratulujeme a budeme im držať palce v obvodovom kole.

 • Jablko - symbol večného zdravia

  Bolo už pri vyhnaní Adama a Evy z raja, objavení gravitácie, ale aj rozpútaní trójskej vojny. Jablká sú jedným z najstarších, najchutnejších, ale aj najzdravších druhov ovocia.

  Toto vzácne ovocie bolo rozdávané na našej škole žiakom dňa 27.10., kedy sme si pripomenuli Deň jablka v rámci aktivít Týždňa ligy proti rakovine. Tento symbol zdravia rozdávali žiaci z III. B triedy, ktorým patrí poďakovanie za ich ochotu.

  Ľ. Pažická

 • Na našej škole sme sa zapojili do kampane Týždeň Ligy proti rakovine 2017 od 23. októbra do 27. októbra . Žiačky z tretieho a štvrtého ročníka si pripravili prezentácie s danou problematikou a prezentovali ich žiakom prvých ročníkov.

  Prezentujúce a ich témy:

  Ela Gatialová a Alexandra Doskočilová – Liečba nádorových ochorení

  Simona Mydliarová, Natália Nikmonová a Annamária Pšenková -Zhubné nádory prsníka a krčka maternice

  Viktória Bitušíková a Kamila Gulášová – Obezita a riziko nádorových ochorení.

 • Dňa 26. októbra 2017 sa v rámci Dní Andreja Kmeťa zúčastnili žiaci triedy IV.C na exkurzii v Banskej Bystrici, ktorej hlavným bodom programu bola prehliadka expozície Múzea SNP.

  Jedným z hlavných cieľov exkurzie bolo nielen nadobudnutie ďalších vedomostí v oblasti histórie, ktoré budú mať žiaci možnosť uplatniť, keď sa budú tematike Druhej svetovej vojny venovať na hodinách dejepisu, no tak isto bližšie pochopenie situácie, aká panovala (nielen) na území dnešnej Slovenskej republiky počas existencie vojnového Slovenského štátu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria