Navigácia

Sponzori školy

Sobota 23. 9. 2017

Najbližšie udalosti

Noc výskumníkov 2017 Banská Bystrica - exkurzia žiakov I.A, I. B

Akadémia&Vapac - veľtrh štúdium a kariéra, BRATISLAVA - exkurzia žiakov III. A, IV. B, IV. C

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Dňa 13.10.2017 o 15.00h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  • Správa o hospodárení za školský rok 2016/17
  • Schválenie rozpočtu na školský rok 2017/18
  • Voľba zástupcov rodičov do rady školy
  • Rôzne

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Vážení pedagógovia a žiaci základných škôl!

  Srdečne Vás pozývame  pripomenúť si s nami vo štvrtok  28. septembra 2017

        „Európsky deň jazykov“

 • V dňoch od 4.9.-7.9.2017 sme hostili kolegyne z Holandska z Gymnázia RGO z mesta Middelharnis. Cieľom ich návštevy bolo oboznámiť sa s prostredím na našej škole a naplánovať výmenné pobyty našich žiakov medzi krajinami. V prípade záujmu žiakov sa do Middelharnisu vycestuje v apríli a my ich uvítame následne v júni.

 • Pamätný deň holokaustu  si žiaci Gymnázia Andreja Kmeťa pripomenuli 7. 9. 2017 návštevou Múzea holokaustu v Seredi. V Seredi sa síce nenachádzali žiadne plynové komory, ale bol tam pracovný tábor pre židov, ktorým podľa Židovského kódexu vyplývala povinnosť pracovať.  Pozreli sme si aj výpovede samotných obetí. Veľmi silný bol odkaz Heleny Weinwurmovej, ktorá chcela v závere filmového dokumentu upozorniť na dve veci: aby si dnešní ľudia vážili každé jedlo a aby sme už nikdy nedopustili, že niekoho budú prenasledovať a týrať pre jeho národnosť, pôvod či rasu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 sa uskutoční dňa 4.septembra 2017 (pondelok)  o 8.00h v priestoroch auly.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezúvky a písacie potreby. Žiaci ostatných tried pôjdu domov.

 • Dňa 26. júna 2017  sme zorganizovali „Deň talentov“ , v ktorom sa predstavili  naši  talentovaní  žiaci. Mohli  sme si pozrieť divadelné, hudobné, recitačné, filmové  predstavenia  spolu s výstavou výtvarných diel.

  Škola už dávno  nie je len učenie, ale aj rozvíjanie schopností , talentu a zručností.

 • Dňa 8.6.2017 (štvrtok) sme v rámci hodiny biológie navštívili základnú školu Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Táto škola je známa tým, že sa na nej vyučuje sokoliarstvo. Sprevádzala nás Nikolett Lakyová , žiačka nášho gymnázia a zároveň bývalá žiačka tejto základnej školy. Taktiež sa nám venoval náš lektor anglického jazyka Nicholas Gerrhard, ktorý súčasne okrem našej školy  pôsobí aj na spomínanej škole. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznych dravcoch, ktoré sme si mali možnosť aj naživo pozrieť či pohladkať. Prezreli sme si japonskú záhradu, bylinkovú záhradu, vertikálnu záhradu ozdobujúcu stenu školy a taktiež tropickú záhradu, v ktorej sa nachádzalo aj akvárium s jesetermi, korytnačkami a s najväčšou sladkovodnou rybou na svete. Žiaci základnej školy si pre nás pripravili pekný program, v ktorom nám predstavili jednotlivé dravce a predviedli ich let.

 • Trieda 3.B nedávno na jeden deň vymenila školské lavice za návštevu Technickej univerzity vo Zvolene. Pýtate sa prečo? Aby sme zažili a videli niečo nové.
  Ako sme neskôr zistili, ukážka virtuálneho lesa nás nielen vtiahla do sveta logistiky výrubu stromov podľa ich lokácie, ale aj ukázala, že technika už v mnohom predčila naše vnímanie. Zistili sme, že náš mozog nedokázal dokonale rozlíšiť 3D simuláciu od reality, a preto bolo pre niektorých zvláštne až nepríjemné prechádzať cez stromy alebo padať z výšky korún stromov.
  Pre ukážku dojmov z exkurzie som požiadala dvoch žiakov našej triedy o stručné zhodnotenie ekurzie.
  Richard Floch:
  "Myslím, že bolo veľmi významné vidieť,ako veda a technika pokračuje vpred v symbióze s prírodou. Mohli sme nahliadnuť do "zákulisia" lesníctva, ukážky jeho logistiky a plánovania."
  Dário Vilmon:
  "Pre mňa to bolo niečo nové, niečo, čo som ešte nezažil. Bolo to veľmi zaujímavé aj náučné zároveň. Dozvedel som sa veľa nových poznatkov o lese a technike používanej v lesníctve. Celkovo teda túto exkurziu hodnotím pozitívne."
  Ďakujeme za možnosť zažiť a zistiť niečo nové a tešíme sa na ďalšiu exkurziu. Tak... Kam to bude? 

 • Najlepší na Slovensku aj v Európe v riešení logických úloh a hlavolamov sú naši študenti Dorota Nižňanská, Sofia Andrášeková a Patrícia Ivaničová. V druhom kole medzinárodnej súťaže s meraním času Genius Logicus (apríl – máj 2017) obsadili prvé tri miesta nielen na Slovensku ale aj v Európe. Aj ostatní úspešní riešitelia sa vzhľadom na celkový počet účastníkov umiestnili na výborných pozíciách. Gratulujeme.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria