Navigácia

 • Oznam

  Oznam
  16. 1. 2019

  Dňa 16. januára 2019 o 8,00 h sa na našej škole bude konať okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

 • Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Novinka na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  Gymnázium Andreja Kmeťa od 1.septembra 2019 ponúka štúdium v dvoch bilingválnych sekciách:

  • slovensko - anglická
  • slovensko - ruská - s podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie. Vedomosti z ruského jazyka sa na prijímacej skúške neoverujú.
 • Cvičný test

  Cvičný test

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici ponúka záujemcom o bilingválnu formu štúdia, sekcia slovensko - anglická, sekcia slovensko - ruská,  absolvovať cvičný test na overenie špeciálnych schopností.

  Termín: 1. marec 2019 o 12,30h

  V prípade záujmu sa prihláste formou nižšie uvedenej návratky.  Nahlasovanie akceptujeme do 24.2.2019.

  Cvičného testu sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sa na uvedený odbor riadne prihlásia. Vyplnenie návratky bude škola akceptovať ako záväznú prihlášku na cvičný test.

  Poplatok za absolvovanie cvičného testu je 10 eur.

  NAVRATKA

   

 • Mega skipasová súťaž s ISIC

  Bližšie informácie v ľavom menu Žiaci - preukaz ISIC

 • Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

  Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kolektív Gymnázia Andreja Kmeťa želá všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy príjemné prežitie vianočných sviatkov, nový rok 2019 plný zdravia, úsmevu, porozumenia a splnených želaní.

 • Vianočný program

  Vianočný program

   Dňa 21.12.2018 organizovali žiaci našej školy vianočný program, ktorého ceľom bolo priblížiť  čaro a podstatu Vianoc, a to formou krátkeho divadelného predstavenia v anglickom jazyku a vianočnými piesňami.

 • Koláčik šťastia

  Koláčik šťastia

  Nie každý má to šťastie tráviť adventný čas v kruhu rodiny. Sú ľudia, ktorí sa neponáhľajú nakupovať vianočné darčeky do nákupných centier, aj keď by veľmi chceli. Prečo? Lebo ich zdravotný stav im to neumožňuje. Ide o klientov Domova Márie v Banskej Štiavnici. Ani tento rok sme na nich nezabudli. Boli nám vďační za vianočné piesne i báseň. Potešili ich aj moravské koláčiky, ktoré napiekli v pekárni Anton Antol. Veľké poďakovanie patrí nielen spomínanej pekárni, ale aj  našim gymnazistom Vojtechovi Ilčíkovi z II. C a Michalovi Sásikovi zo IV.A

  Mgr. Marek Žilík

 • Deň otvorených dverí 2018 a Gymnaziálna tombola

  Ako každý rok aj v tomto školskom roku naša škola  privítala záujemcov o štúdium na našej škole – teda žiakov 9. a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičov.

  Počas Dňa otvorených dverí 2018, ktorý bol realizovaný pre oba študijné odbory – teda pre štvorročné štúdium a štúdium bilingválne – sme privítali na pôde našej školy  žiakov spolu s rodičmi z   52 rôznych základných škôl z blízkeho  okolia ale aj zo vzdialenejších regiónov.

  V tento deň mali návštevníci možnosť zoznámiť sa nielen s priestormi školy, so študijnými odbormi, podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským  vzdelávacím programom a aktivitami školy. Žiaci a ich rodičia mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých otvorených vyučovacích hodín a tak vidieť vyučovanie na anglicky vyučovaných predmetoch   alebo na hodinách vyučovaných v slovenskom jazyku. Zároveň sa naši návštevníci oboznámili aj s mimovyučovacími aktivitami – predovšetkým poznávacími exkurziami do zahraničia, prácou v programe Erasmus+ ako aj výmennými pobytmi.

  Počas  DOD 2018 sa účastníci mali možnosť zapojiť do Gymnaziálnej tomboly a tú sú 3 vyžrebovaní, ktorí v prípade záujmu získavajú možnosť bezplatne sa zúčastniť cvičného testu do bilingválneho štúdia.

  1. Alžbeta Lietavová, ZŠ a MŠ Juraja Slávika Neresnického, DOBRÁ NIVA

  2. Simona Šimková,  ZŠ  J. C. Hronského KRUPINA

  3. Tamara Ľuptáková, ZŠ M. R. Štefánika, ŽIAR NAD HRONOM

  Veríme, že sa im u nás páčilo a v novom školskom roku sa s nimi stretneme ako s našimi novými žiakmi!

 • Putovanie odpadov

  Dňa 27. 11. 2018 sa naše žiačky Klára Snitková z II.B, Natália Javorková z III.C a  Zuzana Lasáková z IV.C zúčastnili semináru Putovanie odpadov, ktoré organizoval  úrad Banskobystrického  samosprávneho kraja pre žiakov stredných škôl. Na seminári žiačky získali predstavu o tom koľko a aký typ odpadu stredoškoláci denne vyprodukujú, oboznámili sa so súčasnými možnosťami nakladania s odpadmi, ako aj s možnosťami eliminácie odpadov v dennej praxi a boli upozornené na  globálne súvislosti a problémy, ktoré sa odpadov týkajú. Následne si zúčastnené žiačky pripravili prezentáciu vo svojich triedach, aby sa so svojimi novonadobudnutými poznatkami zo semináru mohli podeliť aj so svojimi spolužiakmi. Na seminári sme obdržali aj rôzne materiály a plagáty s touto tematikou, ktoré sme rozmiestnili po škole ku nádobám na recyklovanie, aby všetci žiaci našej školy mali lepší prehľad  o tom, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých nádob, čím chceme prispieť k dôkladnejšej separácií a recyklovaniu odpadov na našej škole.  

   

 • Olympiáda v Španielskom jazyku

  Olympiáda v Španielskom jazyku

  V piatok 30. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v španielskom jazyku.  Žiaci boli rozdelení do štyroch kategórií a súťažilo štrnásť žiakov. 

  V kategórii A sa umiestnili na postupových miestach: Bibiána Furáková II.B - 1. miesto, Alžbeta Branická - 2. miesto.

  V kategórii B sa umiestnili na postupových miestach: Martin Matej III.B - 1. miesto, Natália Spodniaková III.C  - 2. miesto.

  V kategórii C sa umiestnili na postupových miestach: Lenka Valachová IV.B - 1. miesto, Júlia Hudáková IV.B - 2. miesto.

  V kategórii D postupuje Karma Hasbach III.C.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

 • Mladý prekladateľ 2018

  26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“), v ktorej zapojení 17 –roční žiaci z II.B, II.C., III.B a III.C triedy mali možnosť uplatniť a zmerať si svoje jazykové vedomosti a zručnosti pri preklade textu z anglického do slovenského jazyka.  Cieľom tejto súťaže je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom, ale aj inšpirovať a motivovať  žiakov k tomu, aby pokračovali v ďalšom štúdiu jazykov.

  Napriek mnohým frazeologizmom, sa naši žiaci popasovali s náročným prekladom veľmi dobre a rozdiely medzi nimi boli minimálne. Víťazný preklad a teda 1.miesto patrí A. Mátéffyovej z III.B, 2. miesto L. Bobáľovej z II.C a napokon 3.miesto K.Hasbach z III.C. Autorka víťazného prekladu získava možnosť zúčastniť sa prekladateľského semináru, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, 29. januára 2019 od 13.00 – 16.30 v priestoroch Univerzity Mateja Bela. Tento rok sme sa rozhodli udeliť aj Diplom s čestným uznaním za kreatívny preklad, ktorý získava N. Čardášová z II.B. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a dúfame, že sa do súťaže zapojíte aj budúci rok.

 • Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

  Stretnutie seniorov a mladých na Starom zámku

  Viete, koľko rokov sa dožil Matuzalem? 969. Ak máte 6 tabletiek a máte užiť  jednu tabletku každých 30 minút, ako dlho bude trvať, kým si zoberiete tú poslednú? Tieto a podobné otázky sme položili v rámci vedomostného kvízu našim seniorom.

  Kvíz bol súčasťou bohatého kultúrneho programu. Ten si pripravili  viaceré generácie pre seniorov na  Starom zámku v Banskej Štiavnici. Na tomto podujatí  sa podieľali nielen škôlkari či žiaci základnej školy, ale aj žiaci a priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

  Ponúkli sme zmes hovoreného slova, spevu i tanca. Videli sme kroje, počuli ľudové piesne, slovenskú poéziu, jedna žiačka dokonca zarecitovala aj niečo z vlastnej tvorby. Jej verše o padajúcom snehu naozaj odrážali realitu, ktorú sme vtedy videli z okna. Nič nezvyčajné, bol 27. november.

  No aj keď bola von zima, verím, že sa nám všetkým podarilo seniorov potešiť.  Veď tešiť sa treba v každom veku. A starobu treba chápať ako prirodzenú etapu ľudského života.  Ako zaznelo v básni od Jána Kostru: „Včera sme s Mišom striehli na motýle a dnes beláskavejú vlasy Mišovi. Vravel som čosi, ale celkom inšie. Človek je taký.“

  Mgr. Marek Žilík

 • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 21.11.2018 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Školského kola sa zúčastnili 4 žiaci v kategórii 2A a do okresného kola postupujú žiaci Júlia Farbiaková z II.A triedy a Martin Doskočil z II. C triedy. Výhercom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať 17.1.2019.

 • Deň otvorených dverí

  Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej  Štiavnici

  pozýva žiakov 8 . a  9. ročníkov základných škôl a ich rodičov na

  Deň otvorených dverí

  27. november 2018

  8:00 - 11:00h pre študijný odbor 7902J 00 gymnázium, 4 - ročné štúdium

  10:00 - 13:00h pre študijný odbor 7902J 74 gymnázium, bilingválne štúdium, 5- ročné štúdium


  Program:  

   Prezencia, privítanie hostí

   Príhovor  riaditeľky  školy

   Prehliadka školy – vstup do otvorených hodín a zaujímavé aktivity   v prezentačných stánkoch   

  Záujemcovia sa budú môcť okrem priestorov školy zoznámiť s študijnými odbormi,

  podmienkami prijatia na školu, profilom absolventa, školským vzdelávacím programom, aktivitami školy a jej žiakov.

  Podrobnejšie informácie nájdete na https://gymbs.edupage.org  resp.

  na telefónnom čísle:   045/692 05 92 - 93               

  Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového priebehu DOD uvítame, ak sa na  návštevu našej školy v rámci DOD prihlásite formou nižšie uvedenej návratky. Návratku prosíme vyplniť do 22. novembra 2018 do 12,00 hod.

  Harmonogram_DOD_2018.pdf


 • Týždeň boja proti rakovine

  Týždeň boja proti rakovine

  V týždni od 12. do 16. októbra 2018 sme si na našej škole už tradične pripomenuli Týždeň boja proti rakovine. Odštartovali sme ho chutnou jablkovou desiatou. V pondelok naši žiaci doniesli domáce vlastnoručne vyrobené  jablkové dobroty, ktoré ponúkli spolužiakom počas veľkej prestávky.

  Žiaci z tried  III.B, III.C a II.A  si pripravili pre žiakov mladších ročníkov prezentácie na Témy: Prevencia proti rakovine, Rakovina pľúc, Rakovina krčka maternice, Sarkóm. Spolužiakom tak bližšie objasnili podstatu ochorenia a vyzdvihli formy jej prevencie.

  Nakoniec týždňa rozdávali žiačky II.B triedy čerstvé lokálne bio jablká na škole ako symbol boja proti rakovine a inšpirácie zdravého životného štýlu.

  Týmto patrí naše poďakovanie všetkým zainteresovaným.

  Deň jabĺk má tradíciu v Anglicku a iniciovala ho britská organizácia Common Ground v roku 1990. Podstata tohto sviatku spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jedno jablko denne má regeneračné a detoxikačné účinky na náš organizmus, pôsobí ako „domáci lekár“. Ak ho denne zaradíme do nášho jedálnička, vyhneme sa tým  mnohým chronickým zdravotným problémom. Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. Ako sa hovorí „Denne jedno jablko pre zdravie“ alebo “An apple a day keeps the doctor away.“

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Olympiáda z anglického jazyka

  V pondelok, 12. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórií 2A zvíťazil Kristián Samuel Slezák z II.A triedy, v kategórií 2B patrí prvé miesto Richardovi Žemberovi z III. A triedy. V kategórií 2C1 postupuje do krajského kola Barbora Fričová z IV.B triedy a napokon v kategórií 2C2 zvíťazila Ela Gatialová z V.B triedy. Všetkým výhercom blahoželáme a budeme im držať palce pri postupe do ďalších kôl tejto súťaže.

 • Francúzski lektori na našej škole

  Francúzski lektori na našej škole

  V mesiaci október prišli na našu školu dvaja francúzski lektori, manželia Geneviève  a Jacques Rennerovci z Lyonu, z asociácie GREF. Je to dobrovoľnícka asociácia učiteľov bez hraníc, ktorí chodia na tzv. misie francúzskeho jazyka skoro do celého sveta (Afrika, Ázia, Východná Európa). Francúzski lektori k nám zavítali aj pred niekoľkými rokmi, ale na istý čas bola spolupráca so slovenskými školami prerušená.

  Jacques a Geneviève sa zúčastňovali vyučovania jeden celý mesiac dvakrát do týždňa. Chodili na hodiny do všetkých ročníkov, od prvákov - začiatočníkov až po piatakov – pokročilých. Študenti mali možnosť sa započúvať do krásneho jazyka rodených Francúzov, viac komunikovať, hrať sa a spievať po francúzsky. Vyučovanie bolo obohacujúce, zaujímavé, motivujúce, aj keď náročné.

  Dva razy sme sa stretli aj na pondelkových soirée v kaviarňach Banskej Štiavnice a rozprávali sme sa na rôzne témy, samozrejme po francúzsky.

  Ak sa nám opäť naskytne príležitosť a v budúcnosti nám bude ponúknutá spolupráca, určite je neodmietneme.

  Tu sú vyjadrenia našich dvoch študentiek:

  Pre mňa osobne to bolo zaujímavé počúvať človeka, ktorý rozpráva tou rečou od narodenia. Aj keď som začiatočník a francúzštinu sa učím 3 mesiace, niečo mi to dalo. Pre tých, ktorí sa po francúzsky učia dlhšie to bolo určite jednoduchšie. Snažila som rozumieť mu a na moje prekvapenie, nebolo to až také ťažké. Hodiny boli robené celkom zábavnou formou a všetko bolo stavané na tom, že sme sa rozprávali. Teda skôr on a pani profesorka prekladala. Na jednej z hodín sme hrali aj bingo, aby sme si precvičili číslovky.

  Viktória Marková I. B

  Je pense que les lecteurs nous ont beaucoup aidés, en grammaire et en prononciation. Ils nous ont aussi appris des chansons françaises et et nous avons goûté des bonbons typiquement français. En général, j'ai trouvé ces leçons avec les lecteurs très agréables et utiles.               

                                                                                                            Daniela Krakitsoy III. B

  Preklad:

  Myslím si, že lektori nám veľmi pomohli, v gramatike a vo výslovnosti. Naučili nás francúzske piesne a ochutnávali sme typické francúzske cukríky. Vo všeobecnosti si myslím, že hodiny s lektormi boli príjemné a pre nás veľmi užitočné.

                                                                                                           

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  rodičovské združenie k prvému štvrťroku šk.roka 2018/19 sa bude konať dňa 16.11.2018 formou konzultácií s vyučujúcimi v čase od 14,00-16,00h.

 • Roadshow 2018

  Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže O2 Roadshow Moja story, tvoja story a na základe toho sa 7.11.2018 na pôde Gymnázia Andreja Kmeťa uskutočnila beseda so zaujímavými ľuďmi. Ambasádori Tomi Kid, Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka porozprávali svoje silné príbehy o tom, ako sa nenechali dobiť predsudkami a ako prekonávali prekážky. Rozprávali o živote, ako to v ňom skutočne chodí ako treba ísť za svojím cieľom. V závere diskusie sa mohli žiaci otvorene pýtať na témy, ktoré ich zaujímajú a ktoré sú pre ne aktuálne. Beseda bola skutočne zaujímavá žiaci mali možnosť získať nové informácie aj takýmto netradičným spôsobom.

 • Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh

  Prírodovedná súťaž pre stredoškolákov Junior Freshhh

  Nech zvíťazí lepší! 💪 Od 13. až do 27. novembra 2018 budeme hľadať superhrdinov v online prírodovednej súťaži pre stredoškolákov Junior Freshhh. 👍 Škola s najväčším počtom tímov vyhráva 1000€. Zatiaľ máme registrovaných 5. Tímov. Registrácia 3-členných tímov je ešte možná do 11.11., tak zbytočne nečakajte, hrá sa totiž o skutočne hodnotné ceny! 💻🎧📱.

  Registrácia a viac o súťaži na http://www.junior.freshhh.sk/

  Súťaž Junior Freshhh prebieha formou online hry, ktorá účastníkom umožní zábavným a praktickým spôsobom zopakovať si už nadobudnuté vedomosti, v niektorých prípadoch taktiež získať nové. Úlohy v súťaži sú zamerané na oblasť matematiky, fyziky, chémie, logiky, biológie a geografie.

   Cieľom súťaže je, aby si študenti precvičili praktickú aplikáciu a využiteľnosť vedomostí z prírodných vied v rôznych oblastiach života, ako aj podporiť u študentov ich zvedavosť, prácu s informačnými zdrojmi, či uvažovanie v súvislostiach. Zároveň poskytne výbornú príležitosť reprezentovať svoju školu a vyhrať zaujímavé ceny.

  Škola s najvyšším počtom tímov, ktoré hru dokončia v súlade so štatútom súťaže, získa finančnú

  odmenu 1.000 €. Rovnaká cena vo výške 1.000 € je pripravená aj pre strednú odbornú, resp. strednú priemyselnú školu s najvyšším počtom aktívne hrajúcich tímov.

   O hre…

  • Pozostáva zo 7 online kôl.

  • 5 najlepších tímov z online časti súťaže sa stretne vo finále v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s., v Bratislave.

  • Organizované bude aj finále pre 5 najlepších tímov SOŠ a SPŠ, ktoré sa nedostanú do hlavného finále.

   Ako sa do hry prihlásiť...

  • Od 19.10. do 11.11. 2018 na www.junior.freshhh.sk.

  • Študenti vytvoria 3-členné tímy, ktorých členovia nemusia byť z tej istej triedy ani ročníka.

  • Hra potrvá od 13. do 27. novembra 2018.

  • Obe prezenčné finálové kolá sa uskutočnia v decembri 2018. O presných termínoch budú študenti aj škola včas informovaní organizačným tímom.

  • Viac informácií nájdete na www.junior.freshhh.sk

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  Kolpašská 1738/9
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593


  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria