O škole Štvorročné štúdium Bilingválne štúdium British council Novinky Aktivity školy PROJEKT IKT - ESF PROJEKT COMENIUS OBČIANSKE ZDRUŽENIE Download - dokumenty

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Rodičovské združenie

Dňa 25.apríla 2014 sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia podľa priloženého harmonogramu

Harmonogram__rodicovskeho_zdruzenia.pdf

 

 

Výsledky prijímacích pohovorov - náhradný termín

PRIJATI_V_NAHRADNOM_TERMINE.pdf

 

Majstrovstvá sveta v cezpoľnom behu

12. februára 2014 som sa na nominačných pretekoch o Majstrovstvá Sveta v Žiari nad Hronom kvalifikoval na Školské Majstrovstvá Sveta v cezpoľnom behu do Izraela, ktoré sa konali od 30. marca- 4. apríla 2014. Vyhlasovateľom pretekov bola ISF (International School Federation) a zo Slovenska vysielajúca organizácia bola SAŠŠ (Slovenská Asociácia Športu na Školách). Týchto pretekov sa zúčastnilo 19 krajín z celého sveta. Na štarte mojej disciplíny sa postavilo viac ako 100 pretekárov, skončil som na 27. mieste čo bolo pre mňa trochu sklamanie. Ako družstvo sme však spravili historický úspech keď sme skončili na peknom 5. mieste. Myslím, že som podal maximum čo som v tej chvíli mohol pred pretekmi som dlho netrénoval kvôli chorobe ktorá ma trápila. Organizácia preteku bola na veľmi vysokej úrovni. Dokonca v Izraelskej televízii bol priamy prenos z týchto pretekov. Izrael sa mi veľmi zapáčil po všetkých stránkach. Dúfam, že budem mať šancu sa tam ešte niekedy v budúcnosti vrátiť.

Krajské kolo dejepisnej súťaže

Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici – víťazi krajského kola dejepisnej súťaže opäť idú do Chebu

Petra Krňanová, Tímea Paulíková a Alexander Pribík sa po úspešnom absolvovaní školského kola dostali do krajského kola dejepisnej súťaže, ktoré sa konalo 9. apríla 2014 v Banskej Bystrici. Garantom súťaže bola vedúca odboru školstva PaedDr. Zuzana Gajdošová a hostiteľkou bola riaditeľka Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici PhDr. Mária Sochorová, ktorá privítala vzácneho hosťa – poslanca NR SR Mgr. Michala Bagačku.

Deň narcisov

 

11. apríl  -  Deň narcisov 2014 – Deň, keď sú slová zbytočné

Sládkovičova Štiavnica

Dňa 4.4. 2014 sa konala v našom meste regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie ktorej sa zúčastnili aj dve naše študentky Katarína Čardášová z 2.B triedy a Natália Šomodíková z 2.C triedy.

Beseda - Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku.

Dňa 09.04. 2014 sa uskutočnila na našej škole beseda na tému Spolužitie s rómskou menšinou na Slovensku. Besedu viedla pani Miroslava Szitová, podpredsedníčka KDH pre vzdelávanie, kultúru a mládež a pán Marek Degro, podpredseda KDMS. Kontakt na prednášajúcich zabezpečil Lucián Gontko, žiak 3.C triedy. Besedy sa zúčastnili žiaci 2.A, 3.B a 3.C triedy, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár. Beseda bola spestrená zaujímavou aktivitou, ktorou si žiaci mohli uvedomiť , aké je narodiť sa a žiť ako Róm alebo Rómka ...

Krajské kolo vo florbale

Dńa 24. marca 2014 sa uskutočnilo krajské kolo vo florbale žiačok stredných škôl . Miestom súťaže bola základná škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči. Našu školu reprezentovali : Bačíková Denisa, Devošová Eliška, Husarčíková Kamila, Kaššová Pulína, Luptáková Miroslava, Mudráková Alica, Šálková Kristína, Zvrškovcová Alexandra a Natália Šomodíková. Krajského kola sa zúčastnilo 5 škôl. Dievčatá obsadili 4. miesto.

Matematická olympiáda Pangea

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2013 sa súťaže zúčastnilo viac ako 76 000 žiakov z 11 krajín Európy.

 Z nich viac ako 22 000 žiakov približne zo 190 stredných škôl bolo zo Slovenskej republiky.

S rastúcou globalizáciou sa stáva čoraz dôležitejšia aj medzinárodna výmena vedomostí. Organizátor súťaže chce svojim mottom "matematika spája" zjednotiť všetkých žiakov v názore, že matematika je aj zábavná a netreba sa jej vyhýbať. Hlavným cieľom olympiády Pangea je preto zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Aj z tohto dôvodu je najmenej polovica úloh zostavená tak, aby sa dala vyriešiť len prostredníctvom logického uvažovania.

Matematický klokan

Dňa 24.marca 2014 na našej škole prebehla matematická súťaž Matematický klokan.

photo

Štvrtok 24. 4. 2014

Počet návštev: 2366279