Navigácia

Sponzori školy


Piatok 22. 5. 2015

Najbližšie udalosti

1.jún 2015 - rozlúčka s absolventmi

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Poznáme víťazov prvého kola A medzinárodnej súťaže Genius Logicus.

   Na prvom mieste sa umiestnila Lucia Ivanová zo 4.B triedy a (už tradične) tohtoročný maturant Áron Hortobágyi z 5.C triedy. Len o jeden bod za nimi je naša prváčka Dominika Rendlová (1.C trieda) a už tradičná riešiteľka Lesana Hudecová z 3.A triedy. Žiaci riešili celkovo 20 náročných logických úloh so 60 bodovým ziskom. Ďakujeme všetkým zúčasteným žiakom za ich čas aj dobré výsledky Výsledková listina je v dokumente GL-A-2015.pdf. Celkové poradie v rámci Slovenska aj Európy budeme vedieť v priebehu júna.

  GL-A-2015.pdf

 • 5. ročník súťaže v pretláčaní rukou na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

  Dňa 7. 5. 2014  sa za slnečného  počasia uskutočnil už 5. ročník súťaže  v pretláčaní  rukou , tlaku v ľahu na lavičke a v netradičných silových súťažiach. Hlavným rozhodcom bol majster sveta v pretláčaní rukou Radoslav Dobrovič. Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov  zo 4 stredných škôl Banskej Štiavnice. Súťažilo sa v štyroch váhových kategóriách . Najviac medailových umiestnení v pretláčaní rukou dosiahla SOŠ  služieb a lesníctva  Banská Štiavnica, ktorá po prvýkrát zvíťazilav súťaži o putovný pohár Rada Dobroviča . Najlepšie výsledky žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica  v  pretláčaní rukou:  2. miesto v kategórii od 70 do 80 kg  obsadil Ivan Celder zo 4. A triedy. V kategórii nad 90 kg zvíťazil Stanislav Purdek z 5. C triedy    Súťaž v tlaku na lavičke: 1. miesto v kategórii do 70 kg obsadil Ondrej Hubinský z 3. B triedy. V kategórii  70 - 80 kg zvíťazil Ivan Celder  a v kategórii nad 90 kg zvíťazil Stanislav Purdek. V súťaží v tlaku na lavičke dosiahol najlepší výkon  Ivan Celder z našej školy, ktorý vytlačil na lavičke 120 kg. Rekord z  predminulého roku, 165 kg, patrí Ľudovítovi Slašťanovi,  bývalému žiakovi SPŠ Mikovíniho Banská Štiavnica.   Ďalšími netradičnými súťažami  bol štafetový beh dvojčlenných družstiev s 50 kg vrecom piesku na vzdialenosť 2x18 m. Víťazom sa stalo  družstvo zo SOŠ Lesníckej B. Štiavnica,   2.miesto obsadilo družstvo Gymnázia A.  Kmeťa B. Štiavnica.  V netradičnej súťaži dvojíc v prehadzovaní a ťahaní  veľkého traktorového kolesa zvíťazilo družstvo SOŠ lesníckej Banská Štiavnica.  Najlepší  siláci boli ocenení sladkosťami a diplomom.

 • Výsledky prijímacieho konania 7902 J 00-gymnázium 2015

 • Kaposvár - projekt Erasmus

  Druhou zastávkou projektu Erasmus plus  bolo maďarské mesto Kaposvár . Pobytu sa zúčastnili Kristína Murínová, Barbora Borošková,  Laura Kordíková, Tímea Paulíková, Silvia Gunárová, Radovan Perlác, Sára Dolná a Dominika Špireková v čase od 15. do 20. apríla 2015. Účastné boli zároveň  projektové tímy zo Španielska, Rakúska, Nemecka a Maďarska.

 • Mladý Európan

  Dňa 21. apríla 2015 sa na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo desiateho ročníka súťaže Mladý Európan, ktoré preveruje vedomosti stredoškolákov z oblasti dejín, geografie a reálií (osobnosti, dominanty)  členských krajín Európskej únie, z oblasti štruktúry a orgánov EÚ. Súťaž je na prípravu veľmi náročná. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiačok, Petra Krňanová z 3. B triedy, Lucia Valúchová a Terézia Kehérová z 3. C triedy. V silnej konkurencii pätnástich škôl regiónu naše dievčatá suverénne zvíťazili postupujú do národného kola súťaže, ktorá sa uskutoční 4. júna v Bratislave.

 • Literárne extempore Andreja Kmeťa

  Milé študentky, milí študenti Gymnázia Andreja Kmeťa!

  Na známosť sa dáva, že sa Vám v priebehu tohto mesiaca naskytá jedinečná príležitosť zapojiť sa do premiérového ročníka literárnej súťaže Literárne extempore Andreja Kmeťa.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 30.apríla 2015 sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Žiaci z Gymnázia Andreja Kmeťa opäť obstáli v prestížnej dejepisnej súťaži

  Milovníci dejepisu a histórie sa už niekoľko mesiacov pripravovali na mimoriadne náročnú dejepisnú súťaž.  Všetci  súťažiaci museli najskôr bojovať sami za seba v dvoch školských kolách. Čakali na nich testy z  národných dejín bývalého Česko-Slovenska v historickom období r.  1939 – 1945. Po úspešnom absolvovaní vedomostných testov sa  traja  najlepší  žiaci  prebojovali do krajského kola, v ktorom už bojovali ako jeden súťažný tím. Petra  Krňanová  z  III. B,  Veronika Kvietková z  I. B a  Samuel Chovan  z  III. A  nezahanbili naše gymnázium ani v  krajskom kole, ktoré  sa  konalo  8. apríla 2015 v Banskej Bystrici.  Zmerali si  sily  s  ostatnými gymnazistami z Banskej Bystrice, Zvolena, Tisovca, Brezna, Podbrezovej či Rimavskej  Soboty. Spomedzi desiatich gymnázií  sa  naši  žiaci  umiestnili na krásnom druhom mieste,  čo im zaručilo postup do finále medzinárodnej dejepisnej súťaže v západočeskom Chebe.  Finále  súťaže s hodnotnými cenami za účasti významných  osobností z oblasti histórie i súčasnej politiky sa bude konať v novembri r. 2015. 

 • Deň narcisov 2015

  Počas zbierky Deň narcisov 2015, ktorú organizovala liga proti rakovine SR dňa 27. marca 2015 a naša škola sa zúčastnila ako spoluorganizátor  sme vyzbierali

  1 270,27 €.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria