Navigácia

Sponzori školy











Pondelok 30. 11. 2015

Najbližšie udalosti

 

Deň otvorených dverí -  1.  a 2. december 2015

Červené stužky – Kampaň  boja proti AIDS-  aktivity, semináre, prednášky k danej téme sa na našej škole uskutočnia 3. – 4. decembra 2015.

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Stretnutie účastníkov projektu Erasmus+ -

  dňoch 23. – 27. novembra 2015 sa na našej škole uskutoční stretnutie v rámci projektu Erasmus+. Stretnutia sa zúčastnia zahraniční študenti a ich učitelia z Nemecka, Rakúska, Španielska a Maďarska.

  Program.pdf

 • Dni otvorených dverí

 • Deň otvorených dverí

 • Triedne schôdzky rodičovského združenia

  Dňa 20.11.2015 o 15,00h sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • FYKOS

  Šimon Knoška, žiak V.B sa zúčastnil ako jeden z najúspešnejších riešiteľov dištančného doplňujúceho vzdelania FYKOS týždenného seminára v Českej republike, v obci Horní Cerekev, na prelome októbra a novembra. Seminár je organizovaný Karlovou Univerzitou v Prahe. 

 • Návšteva Galérie Jozefa Kollára

  Žiaci druhých ročníkov sa  3.11.2015 v rámci etickej výchovy s Paulom Kindjim  zúčastnili  návštevy Galérie Jozefa Kollára, kde bola výstava venovaná štiavnickému velikánovi Edmundovi Gwerkovi. Myslíme si, že gymnázisti by mali poznať kultúru mesta, v ktorom žijú a  aj  týmto spôsobom rozvíjať svoje estetické vnímanie. Sme radi, že môžeme takto podporiť galériu a umenie v meste. Viac: http://kultura.sme.sk/c/8007058/neodvracajte-oci-toto-je-edmund-gwerk.html 

 • Paul Kindji, žiaci a Amnesty International

  Počas hodín etickej výchovy a predmetu osobnostný a sociálny rozvoj učiteľ  Paul Kindji využíva nový program navrhnutý Amnesty International: Kino Klub alebo ako bojovať s nenávistnými náladami a názormi. Žiaci sami identifikujú miesta a situácie, kde môžu a stretávajú rôzne prejavy diskriminácie. Projektom sa bude zaoberať celý rok a v pláne je pokryť všetkých žiakov na gymnáziu a tak v nich utvrdiť humanistického a renesančného ducha, ktorý bude neúnavne bojovať proti hlúposti, nanávisti, nepochopeniu a obmedzenosti.

 • Holokaust ako nástroj na výchovu k postojom

  Od 6.-8. novembra 2015 sa Paul Kindji zúčastnil seminára "Holokaust ako nástroj na výchovu k postojom", ktorý je organizovaný najstaršou neziskovokou organizáciou Nádáciou M. Šimečku (http://www.nadaciamilanasimecku.sk/). Učiteľ bol úspešne vybraný spomedzi množstva záujemcov. Seminár bude trvať pol roka a prebehne dištančným spôsobom; učiteľ bude vypracovávať zadania a úlohy zadávané lektormi (napr. K. Hradská a pod.). Cieľom seminára je, aby učiteľ dokázal vhodnými spôsobmi viesť žiakov ku kritickému a analytickému mysleniu. Aby si vedeli spraviť nadhľad na problematické otázky a riešiť ich na intelektuálnej úrovni, aby vedeli skepticky brať jednoduché a nenávistné heslá, argumenty, vyhlásenia a činy a aby si na ne vedeli spraviť svoj vlasntný názor. 

 • Využitie neformálnej metódy na hodinách etickej výchovy

   27. októbra  2015 učiteľ Paul Kindji vytvoril priestor na svojej hodine etickej výchovy (druhá á) pre žiačky Emu Rajčanovú a Kristínu Durbákovú z II.B, aby predali svojim spolužiakom vedomosti a schopnosti, ktoré nadobudli na neformálnych vzdelávaniach. Ema a Kristínka pripravili aktivitu, ktorá  mala zážitkovou formou poukázať na problém hendikepovaných ľudí a zároveň aj na schopnosť spolupráce. Celá hodina prebehla netradične v galérii Schemnitz (http://www.schemnitz.sk/), ktorá navodila tú správnu atmosféru pre hodinu a aktivitu. 

 • LEAF mentor

   Učitelia Albín Michalec a Paul Kindji mali 26. októbra po prvýkrát na svojich hodinách LEAF mentora, ktorý im má pomôcť zdokonaliť ich schopnosti učiť a vychovávať. Celý projekt bude pokračovať približne pol roka, kedy LEAF mentor bude monitorovať a podávať spätnú reakciu učiteľom (idey o nových prístupoch, zrozumiteľnosti, metódach, hodnotení a pod.). Obaja učitelia si stanovili ciele, ktoré chcú dosiahnúť, aby ich práca bola najprofesionálnejšia. Pred začatím, približne 60 žiakov vyplnilo dotazník - robený externou firmou, o aktuálnom stave na ich hodinách. Dotazník pokrýval tri oblasti: Impact, rozvoj študentov a 360° spätná väzba, celkovo 36 otázok na 26 stranách auditu učiteľa. Obaja veria, že tento projekt bude úspešný a konečný klient - študent bude o to spokojnejší a pyšnejší na našu školu.  

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria