Navigácia

Sponzori školyNedeľa 14. 2. 2016

Najbližšie udalosti

 16. február - školské kolo SOČ

26.február - rodičovské združenie

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Vážení rodičia, vzhľadom na skutočnosť, že volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu A. Kmeťa dňa 15.1.2016 sa nezúčastnila nadpolovičná väčšina členov, volebná komisia konštatovala ich neplatnosť.

  Riaditeľstvo školy Vás preto opätovne zvoláva na plenárne zasadnutie RZ, ktoré sa bude konať dňa 26.2.2016 o 14:30 hod. v priestoroch školy.

 •     Na Valentína nemusíš potešiť len svoju milovanú polovičku, príď sa rozdať pre druhých!

        Pod uvedeným heslom sa v termíne od 8. februára   do   11. marca  2016   koná  Valentínska kvapka krvi.

 • Dňa 8. januára 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku v Banskej Bytrici v kategóriach A a B. V obidvoch kategóriách sa umiestnili na prvom mieste - kategória A - Martina Hrehová I. C, kategória B - Andrea Nemcová III.A. Blahoželáme!  Žiačky postupujú do celoslovenského kola španielskej olympiády.

 • Vážení rodičia a priatelia,

  Riaditeľstvo Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici sa na Vás obracia v s prosbou  o láskavé poskytnutie finančného príspevku formou 2% dane fyzických a právnických osôb – daňovej asignácie pre Občianske združenie Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici.

 • Žiaci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu si na sekretariáte  školy môžu vyzdvihnúť zálohu za lyžiarsky kurz.

 • Školské kolo SOČ!

  Účastníci stredoškolskej odbornej činnosti odovzdajú vytlačené práce u p. p. Breznoščáka 10. februára 2016.

  Obhajoby školského kola sa budú konať 16. februára 2016!

  Práce musia byť vypracované podľa pokynov nahttp://www.soc.vadium.sk/ a podľa metodickej príručky dostupnej na: http://www.soc.vadium.sk/dokumenty/Obal_a_Metodika_SOC_2013.pdf

 • Dňa 14. 1.2016 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády z jazyka anglického.

  Víťazi v jednotlivých kategóriách sú:

  Kategória 2A- Hanka Čížová II.A trieda

 • Dňa 12.januára sa na našej škole konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Okresného kola sa tento rok zúčastnili len 4 žiaci – jeden v kategórii 2A, jeden v kategórii 2B a dvaja v kategórii 2D. Do krajského kola postúpili:

  v kategórii 2A Monika Hudecová z Gymnázia A. Kmeťa

 • Na 1. mieste školského kola súťaže: Mladý prekladateľ  z 18.11.2015 sa v bilingválnej sekcií umiestnila L. Kučerová z 4. C, na druhom mieste J. Michalovič z 5.C a na treťom mieste skončil O. Hubinský z 4.B.

  V klasickej forme štúdia sa v súťaži: Mladý prekladateľ umiestnila na 1. mieste H. Čížová z 2. A, na druhom mieste T.Lambert z 2.A a tretie miesto patrí S. Mikovej z 2.A.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria