Navigácia

Nedeľa 26. 10. 2014

Najbližšie udalosti

Testovanie študijných predpokladov: 20.10-7.11.2014 

https://www.scio.sk/download/2_pro_zaky.pdf

 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Návšteva maďarskej bilingválnej základnej školy

  Dňa 16. 10. 2014 sme na pôde našej školy privítali žiakov  maďarskej základnej školy Szabó MagdaMagyar z Budapešti.   Títo žiaci sa zúčastnili  na  medzinárodnej konferencii, ktorá sa  konala na Pedagogickej Fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s názvom „ Learning to be a better CLIL teacher“. Ich úlohou  spolu s  vyučujúcimi bolo demonštrovať  ukážkovú hodinu odučenú metódou CLIL, čo znamená integráciu učebných obsahov s cudzím (anglickým) jazykom.

 • Rodičovký príspevok

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu Andreja Kmeťa na plenárnom zasadnutí dňa 19.septembra odsúhlasilo členský príspevok na školský rok 2014/2015 vo výške 25 eur, ktorý treba odovzdať triednemu učiteľovi do konca mesiaca november 2014.

 • Týždeň proti rakovine 2014 a Deň jabĺk

   V dňoch 15. október 2014 až 17. október 2014  sme si  pripomenuli Týždeň proti rakovine 2014 vyhlásený Ligou proti rakovine SR. 

 • FGC tour 2014 „ Medici za zdravie žien“

  Dňa 16. októbra 2014  sa dievčatá z tried I. A, B, C   - teda oboch foriem štúdia mali možnosť zúčastniť prednášky organizovanej v rámci Projektu   FGC  tour – Medici za zdravie žien  organizovaného Slovenskou asociáciou študentov medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine SR.

 • Exkurzia žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici do Bratislavy

  Dňa 8. októbra 2014  absolvovali  žiaci III. A, IV. A a V. B tried  celodennú exkurziu  do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola návšteva  Národnej rady SR, kde mali možnosť prezrieť si priestory, oboznámiť sa s historickými medzníkmi, ktoré viedli k vzniku prvej NR, oboznámiť sa s funkciou tohto zákonodárneho orgánu.  Na prednáške a besede s podpredsedníčkou NR SR p. Erikou Jurinovou sa bližšie oboznámili s fungovaním nášho parlamentného systému, s procesom vzniku a schvaľovania nových zákonov. Následne si prezreli priestory rokovacej sály, vyskúšali, ako sa sedí v parlamentných laviciach. 

 • Prípravné kurzy na Cambridgeské certifikáty

  V  školskom roku 2014/2015 Gymnázium Andreja Kmeťa otvára prípravné kurzy na Cambridgeské certifikáty (FCE, CAE) a IELTS vo forme krúžkov.

   Kurzy vedú:              Mgr. Katarína Šajbanová (FCE)

 • Amnesty International na Gymnáziu Andreja Kmeťa

  26. septembra sa na pôde školy uskutočnili workshopy Amnesty International Slovensko. Išlo o „Živú knižnicu“ a „Mediálny workshop“ pre I. B a C triedu. V „Živej knižnici“ išlo o oboznámenie sa s osudmi ľudí, ktorí sú pokladaní majoritnou väčšinu ako iní. Žiaci sa mohli stretnúť s pozitívne nabitým Martinom, ktorý život zvláda ľavou-zadnou bez rúk a pritom sa živí ako fotograf, či s Marekom, ktorý sa za svoj Rómsky pôvod nehanbí, cestuje po celom svete a pracuje ako vedúci v literárnej kaviarni. Vojnu a etnickú neznášanlivosť objasnil Peter, ktorého jeho skúsenosti  vojaka priviedli na univerzitu, kde učí a bojuje za ľudské práva. Rómsky sociálny pracovník Fero očaril svojim optimizmom a pracovitosťou.

 • Poznaj mesto, v ktorom študuješ

  Už po piatykrát sa na našej škole konala akcia s názvom  - Poznaj mesto, v ktorom študuješ. Vybraní žiaci druhých , tretích a štvrtých ročníkov sa rozhodli urobiť zoznamovaciu súťaž pre nových prvákov. Zámer bol jasný. Zoznámiť  študentov medzi sebou a ukázať krásy malebnej Štiavnice.

 • Európsky deň jazykov

  26.09.2014 Gymnázium Andreja Kmeťa oslavuje  každoročne Európsky deň jazykov, cieľom tohto podujatia je sa  pobaviť, poučiť a pripomenúť krásu aj význam európskej jazykovej rozmanitosti.  Európsky deň jazykov sa každoročne oslavuje s cieľom zlepšiť informovanosť o viacjazyčnosti v Európe, rozvíjať jazykovú a kultúrnu rôznorodosť a podporovať štúdium jazykov v školách a vo voľnom čase.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria