Navigácia

Sponzori školy


Utorok 31. 3. 2015

Najbližšie udalosti

9.apríl 2015- prijímacie pohovory bilingválne štúdium

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Prijímacie skúšky

  Harmonogram prijímacích skúšok- študijný odbor 7902 J 74 gymnázium- bilingválne štúdium

  Prijimacie_pohovory_2015-2016.pdf

 • 2% dane – Výzva OZ Priatelia Gymnázia Andreja Kmeťa

  Vážení rodičia a priatelia školy,

            Blíži sa obdobie keď máte možnosť prispieť časťou 2% dane na rozvoj výchovno–vzdelávacích aktivít našej školy a pomôcť tak skvalitniť prípravu našich žiakov na budúce povolanie a spestriť možnosti ich školských či mimoškolských aktivít.

 • Umelecká súťaž Kováčova Bystrica 2015

  26. marca 2015 mali mladí začínajúci autori a interpreti príležitosť prejaviť svoj talent v umeleckej súťaži Kováčova Bystrica. Zapojili sa do nej žiaci takmer zo všetkých ročníkov gymnázia. V historickej budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sme si vypočuli interpretáciu básnických textov. V tom istom čase sa žiaci zúčastnili workshopu o vlastnej literárnej tvorbe. Veríme, že naši umelci budú motivovaní k ďalšej literárnej tvorbe.  Niektoré práce si budete môcť prečítať aj v školskom časopise Golem.

 • Pozorovali sme zatmenie Slnka

  Sú chvíle, kedy je všedné vyučovanie nutné prerušiť, aby sme potom o pár rokov nemuseli hovoriť, že keď bolo zatmenie Slnka, tak sme preberali koeficient korelácie. Spolu s ďalšími spolužiakmi sme v prvý jarný deň medzi desiatou a jedenástou ochotne prerušili vyúčbový proces a zišli sme sa pred školou. Pomocou diskiet či fólií sme pozorovali zatmenie, pretože bez nich je to takmer nemožné. Pred očami máte len biele škvrny. V horšom prípade si odpálite zrak, čo by bolo nešťastné.

 • 27. marec - Deň narcisov 2015 – študenti Gymnázia Andreja Kmeťa ako dobrovoľníci v uliciach mesta

            Tento rok už po 19-ty raz zakvitnú ulice miest   a obcí celého Slovenska žltými narcismi.   Jediná  verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti  rakovine – Deň narcisov sa bude konať   v piatok   27.   marca.

 • Matematická olympiáda - PANGEA

  Matematická olympiáda - Pangea je celoeurópska matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. V uplynulom roku   sa súťaže zúčastnilo viac ako 76 000 žiakov z 11 krajín Európy.

 • Naši žiaci v krajskom kole 49. ročníka Biologickej olympiády

  Po školskom kole biologickej olympiády sa naši najúspešnejší  žiaci  zúčastnili krajského kola v Banskej Bystrici na Gymnáziu J. G. Tajovského.

  Dňa 10. marca 2015 sa uskutočnilo krajské kolo v kategórii A, ktorého sa zúčastnili Margaréta Kašiarová III. A, Kamila Husarčíková III. A. Žiačky súťažili v teoreticko-praktickej časti súťaže. Úlohy boli značne náročné, ale pre zúčastnených bola obrovským prínosom  nadobudnutá skúsenosť  ako aj stretnutie so žiakmi z iných škôl.

 • Erasmus- Act in Europe - Freyburg

  Našou prvou zastávkou v rámci projektu Erasmus + bol nemecký Freyburg. Hostila nás škola Friedricha Ludwiga Jahna, a to v dňoch od 23.- 27. februára 2015. Oboznámili sme sa so svetom práce a jej prepojením so školstvom.

 • Úspešní riešitelia Majstrovského kola Genius Logicus

  Dvaja žiaci bilingválnej sekcie  Gymnázia Andreja Kmeťa úspešne reprezentovali Slovensko v najvyššom Majstrovskom kole medzinárodnej súťaže Genius logicus, kde sa nominovali ako vlaňajší víťazi celoslovenského kola súťaže. Na vynikajúcom 9.mieste v rámci Európy sa umiestnil Áron Hortobágyi z 5.C triedy v konkurencii takmer 900 žiakov zo 16 krajín. Zahanbiť sa nedal na 13. mieste ani Erik Neupauer z tej istej triedy. Okrem medzinárodného certifikátu a uznania získavajú žiaci aj finančné ocenenie. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a srdečne gratulujeme. Výsledkovú listinu nájdete v dokumente GL_Europa_2014.pdf

 • Úspech našich žiakov

  Dňa 11. 2. 2015 prebehlo krajské  kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách  2B, 2C v Banskej Bystrici. Náš okres úspešne reprezentovali žiaci našej školy.

  V kategórii 2B nás reprezentoval žiak III.A triedy Pavol Hanuska, ktorý sa celkove umiestnil  na 8.mieste. V kategórii 2C skončila  Beatriz Bartschat z V.B triedy na 2. mieste.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria