Navigácia

Sobota 22. 11. 2014

Najbližšie udalosti

2. a 3. decembra 2014 - Deň otvorených dverí

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Deň otvorených dverí na UMB Banská Bystrica

  12. novembra sa žiaci prírodovedného seminára a ďalší fanúšikovia prírodných vied  zúčastnili Dňa otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Fakulte prírodných vied sa zúčastnili zaujímavých experimentov, workshopov a prednášok, najmä na katedre fyziky, chémie, biológie a informatiky. Hlavnou úlohou exkurzie bolo oboznámiť študentov s priebehom štúdia a aktivitami na vysokej škole. Rozprávali sme sa aj s dekanom fakulty a vedúcimi katedier. Zaujali nás aj nové študijné odbory, najmä forenzné vedy v kriminalistike. Návšteva sa nám celkovo páčila a určite ovplyvnila náš výber vysokej školy a odboru, ktorý by sme chceli študovať v budúcnosti.

 • Fiktívne študentské komunálne voľby v Banskej Štiavnici a voľby predsedu Žiackej rady gymnázia.

   

  Dňa 6.novembra sa na našej škole už po niekoľkýkrát konali študentské voľby, no tentokrát nie jedny, ale rovno dvoje. Prvými voľbami boli fiktívne komunálne voľby (v spolupráci s www.studentskevolby.sk a www.ivo.sk), žiaci od pätnástich rokov si volili primátora Banskej Štiavnice spomedzi oficiálnych kandidátov. Účasť bola veľká (z 338 žiakov volilo 149) a vylepšili ju aj niekoľkí žiaci z iných stredných škôl (39). Žiaci by si za svojho primátora zvolili JUDr. Dušana Lukačku. 

  Druhými - pre našu školu o niečo dôležitejšími voľbami boli voľby predsedu žiackej rady. Žiaci, ktorí sa o post uchádzali mali na úlohu napísať krátky článok o tom prečo by mali byť zvolený (kandidovali Peter Sládeček, V.B, Diana Franeková, IV.B, Lucián Svetozár Gontko, IV.C, Petra Krňanová, III.B a Viktória Hlôšková, II.B). Žiakom sa najviac pozdával Svetozár Lucián Gontko, ktorý sa stal našim predsedom žiackej rady a všetci pevne veríme, že svojou funkciu naplní čo najviac; podpredsedom sa stala Petra Krňanová v následnom hlasovaní zástupcov tried na zhromaždení Žiackej rady 10.11.2014. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí kandidovali, pomáhali alebo povedali svoj názor prostredníctvom hlasovacieho lístku. Sme vďační, že neostali ľahostajní k veciam verejným a chcú veci meniť. 

 • Veľtrh vysokých škôl

  Žiaci IV.B triedy Martin Petriska, Adam Rajnoha, Kristínka Pelachová, Alžbeta Javorová a Marek Tenkel sa 17.októbra 2014 zúčastnili veľtrhu vysokých škôl v Nitre - Gaudeamus. Na výstave mohli vidieť rôzne vysoké školy zo Slovenska, ale aj z Čiech, či iných zahraničných krajín. Napríklad Žilinskú Univerzitu v Žiline, Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave, University College Birmingham, Univerzitu Tomáše Bati v Zlíne, atď.

 • Účasť na projekte Be a leader, take the iniciative

  V  uplynulom mesiaci som sa zúčastnil na projekte  Be a leader, take the iniciative,  ktorý sa konal v študentskom meste Blagoevgrad v Bulharsku od 28.10.2014 do 5.11.2014.  Hlavnou úlohou tréningového kurzu bolo podať informácie o líderstve, rôznych spôsoboch ako sa stať lídrom, ako aj o ideálnych vlastnostiach lídra.Taktiež som sa zúčastnil mnohých aktivít, ktoré ma naučili, ako sa stať správným lídrom. Ako to už býva zvykom na podobných medzinárodných projektoch, ďalšou veľmi dôležitou zložkou je aj spoznávanie iných kultúr. Tento projekt bol naozaj multikultúrny, keďže účastníci projektu pochádzali až z 11 krajín (Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Malta, Litva, Turecko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Cyprus).   Tréningový kurz organizovala bulharská organizácia Active Bulgarian Society vrámci projektu ERASMUS +.

 • Workshop Párty s Participáciou!

  Dňa 14.10. sme sa my, žiaci 4.B triedy zúčastnili workshopu s názvom Párty s Participáciou (Iventy a CVČ Junior - BB kraj). Po úvodnom zoznámení sa, sme si spoločnými silami zadefinovali pojem participácia. Ďalej sme si pozreli prezentáciu, ktorá nám pomohla lepšie pochopiť ako funguje parlament, územné celky a ako sa na tom podieľajú jednotliví poslanci a politici. Nasledovala aktivita, pri ktorej sme sa rozdelili do skupín a spísali sme na papiere, čo nás podporuje pri zapájaní sa do podobných workshopov a čo nám, naopak, bráni alebo prekáža a ako by sme to mohli odstrániť. Svoje dôvody sme si museli odôvodniť pred všetkými. Po prestávke sme si pozreli prezentáciu od pána, ktorý je členom organizácie pre zlepšenie života študentov.

  Tento nápad za začal šíriť hlavne cez internet a postupne sa doň zapájalo stále viac a viac ľudí s cieľom niečo zmeniť, zlepšiť. V súčasnej dobe je táto organizácia v pravidelnom kontakte s primátorom Banskej Bystrice a spolu diskutujú o nových myšlienkach. Poslednú prezentáciu odprezentovala pani, ktorá žije v dedine pri Zvolene, kde sa už dlhú dobu snažia investori postaviť elektráreň. Pre túto stavbu je potrebné, aby sa všetci obyvatelia odsťahovali do nových bytov a domov. V dedine funguje spolok, ktorý sa snaží zabrániť tejto stavbe a spoločnými silami bojujú za svoje domovy rôznymi protestami a návrhmi, ako tomu zabrániť. Cieľom tejto prezentácie bolo, taktiež, poukázať, že pokiaľ chceme, veci sa dajú zmeniť.

  A to už bol záver celého programu, kedy sme si ešte všetci povedali naše pocity z celého dňa. Z tohto projektu sme si odniesli nové skúsenosti ako pracovať s ľuďmi, a akými prostriedkami bojovať za veci, ktoré sú pre nás dôležité. Workshopu sa zúčastnili pod hlavičkou Žiackej rady Alžbeta Javorová, Erika Chrappová, Martin Petriska a Jakub Andreansky.

   

  Alžbeta Javorová, IV.B

 • Informatická súťaž iBobor

   Informatická súťaž iBobor práve začína

 • Genius Logicus

  V novembri znova súťažíme v Majstrovskom kole Genius Logicus

 • Biomasaker

  Počas dní 14. a 15. 10. 2014 sa žiaci našej školy už po druhýkrát zapojili do organizovania infostánku zameraného na podporu kampane s názvom BIOMASAKER.  Svojou dobrovoľníckou činnosťou tak naši žiaci  pomohli rozvíjať spoluprácu medzi našou školou a lesoochranárskym zoskupením Vlk.            

 • Poznávací zájazd do Londýna

  Ponuka tradičného poznávacieho  zájazdu do Londýna pre prvé ročníky.

  V prílohe sa nachádzajú dve ponuky zájazdov. Realizovaný bude zájazd s prevažujúcim záujmom.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria