O škole Štvorročné štúdium Bilingválne štúdium British council Novinky Aktivity školy PROJEKT IKT - ESF PROJEKT COMENIUS Naši naj v šk.roku 2013/14 OBČIANSKE ZDRUŽENIE Download - dokumenty

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Rodičovské združenie

Dňa 19.septembra 2014 o 15,00 h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia  s nasledujúcim programom:

Správa o hospodárení za školský rok 2013/14

Schválenie rozpočtu na školský rok 2014/15

 

Vaša účasť je nutná.

Po plenárnom rodičovskom združení sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 (utorok) o 8.00 hod. na školskom ihrisku.

Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12.00 hod. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezuvky a písacie potreby.

Žiaci ostatných ročníkov pôjdu domov.

V stredu 3.septembra 2014 sa vyučovanie začína o 7.45 hod.

MASTER OF SUDOKU

Najúspešnejšou riešiteľkou  MASTER OF SUDOKU online Nina Herianová

Medzinárodná online súťaž pre milovníkov SUDOKU, ktorá ponúka netypické varianty Sudoku z celého sveta pre žiakov ZŠ a SŠ bola vyhodnotená koncom júna. Na našej škole bola najúspešnejšou riešiteľkou Nina Herianová (2.B) s počtom bodov 23, na druhom mieste sa umiestnili s počtom bodov 23 Beatriz Bartschat (4.B) a opäť Áron Hortobágyi (4.C).   

Úspechy našich žiakov

Vysledky_sutazi_MAXITEST__Genius_Logicus__Kings_Puzzle.pdf

Gymnázium A. Kmeťa  obsadilo 3. a 4. miesto v medzinárodnom kole Genius Logicus

Obchodná verejná súťaž-školský bufet

Úspešným uchádzačom „ Obchodnej verejnej súťaže – školský bufet“ na prevádzku školského bufetu sa stala:

Lívia Adamová

SNP 1562/1

969 01 Banská Štiavnica

Víťazstvo štiavnických gymnazistov v celoslovenskej súťaži Eustory

Študenti bilingválnej anglickej sekcie Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici Petra Krňanová a Lucián Gontko zvíťazili v celoslovenskej historickej súťaži Eustory za rok 2014.

Celoeurópska prestížna súťaž Eustory podporuje študentov v tvorbe písomných prác, ktoré vychádzajú z historického výskumu. Využívajú sa tu metódy a techniky historikovej práce ako archívny výskum, či rozhovory so svedkami udalostí. Zadanie súťaže sa mení každý rok a zameriava sa na skúmanie dejín z hľadiska sociálnych dejín, dejín obyčajných ľudí alebo mikrohistórie. Téma posledného ročníka bola spojená so 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny.

Športový deň
3. 7. 2014

Do galérie Športový deň boli pridané fotografie.

3. gymnaziálna olympiáda na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Dňa 26. júna 2014 sa uskutočnil na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  športový deň – 3. gymnaziálna olympiáda, pod patronátom rodičovského združenia a priateľov našej školy. Po dvoch rokoch nám počasie konečne prialo. Na školskom ihrisku gymnázia prebiehala od rána súťaž v streetballe. O 10. hodine po  zapálení olympijského ohňa, hymne  a otvorení športového Dňa pani riaditeľkou PhDr. Renatou Mikulášovou sa začali na štadióne  súťaže v netradičných disciplínach na 10 stanovištiach. Všetky triedy  postupne absolvovali netradičné športové súťaže. Na prvom stanovišti žiaci súťažili v olympijskom kvíze s 20 otázkami, na  druhom stanovišti bol hod polenom, na treťom streľba so vzduchovky ďalšie stanovištia nasledovali: hra so šatkou , portugalská hra, slalom s loptou a streľba na bránku, navigácia po prekážkovej dráhe so zaviazanými očami, znožný trojskok ,vybíjaná s papierovými guľami. Priebežne s netradičnými súťažami po atletickej dráhe v strede futbalového štadióna sa hral malý futbal medzi ročníkmi do ktorého sa zapojilo aj družstvo dievčat.  Na záver sa hral futbal žiaci s učiteľmi. V priebehu súťaží pripravilo rodičovské združenie pre žiakov občerstvenie - obložené žemle sladkosti a minerálku. Najlepší športovci boli vyhodnotení na konci školského roku. Poďakovanie  patrí vedeniu školy, rodičovskému združeniu, učiteľom, ktorí organizačne zabezpečili súťaže a samozrejme 122 žiakom, ktorí sa aktívne zúčastnili na súťažiach v rôznych športových disciplínach.

Zájazd do Londýna

Spolupráca školy s lesoochranárskym zoskupením VLK

Dňa 10.6. 2014 na našu školu zavítal dlhoročný dobrovoľník z lesoochranárskeho zoskupenia VLK, pán Ing. Tomáš Vida. Strávili sme s ním dve zaujímavé vyučovacie hodiny, na ktorých nám objasnil, čo to vlastne VLK je, o čo mu ide a akým spôsobom funguje.

Dozvedeli sme sa, čo znamená nezisková organizácia a aké vlastnosti by mal mať správny dobrovoľník (ale toto si myslím, že naši žiaci zvládajú...). Potom, čo je to pravý prirodzený les, ako má vyzerať – na rozdiel od hospodárskeho lesa, a hlavne, ako veľmi je pre nás dôležitý. Oboznámil nás aké neuveriteľné a rozmanité  môžu byť rôzne väzby medzi organizmami a to, že  k zničeniu niečoho takého obrovského a komplexného ako je les stačí vyhynutie jediného miniatúrneho organizmu – čo človek svojím konaním môže poľahky zapríčiniť. Prišli sme na to, že keby sme nemali staré prirodzené lesy, prišli by sme nie len o možnosť nenahraditeľnej rekreácie, ale  hlavne o predmety bez ktorých by sa náš život dal len ťažko predstaviť. Práve preto je potreba tieto lesy chrániť. Bohužiaľ kvôli neustálemu hospodárskemu dopytu sú tieto lesy vyrubované (menené na hospodárske lesy) viac ako by mali byť.  VLK sa už dlhý čas úspešne snaží presadzovať ochranu týchto lesov, k jeho hlavnej činnosti patrí rozširovanie a zakladanie tzv. „bez-zásahových“ rezervácii, takisto v neposlednom rade, informačná činnosť a snaha meniť našu legislatívu – čo sa VLKu čiastkovo darí. Najväčší a najzákladnejší cieľ VLKa je dosiahnuť rozsiahlosť „bez-zásahových“ rezervácií na 5% územia z celkového územia Slovenskej Republiky (z doterajších 2%!) a tým vybudovať oázy prirodzenej prírody a jej jedinečnosti.

photo

Sobota 20. 9. 2014

Počet návštev: 2556105