O škole Štvorročné štúdium Bilingválne štúdium British council Novinky Aktivity školy PROJEKT IKT - ESF PROJEKT COMENIUS KomPrax OBČIANSKE ZDRUŽENIE Download - dokumenty

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

Obchodná verejná súťaž-školský bufet

Úspešným uchádzačom „ Obchodnej verejnej súťaže – školský bufet“ na prevádzku školského bufetu sa stala:

Lívia Adamová

SNP 1562/1

969 01 Banská Štiavnica

Víťazstvo štiavnických gymnazistov v celoslovenskej súťaži Eustory

Študenti bilingválnej anglickej sekcie Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici Petra Krňanová a Lucián Gontko zvíťazili v celoslovenskej historickej súťaži Eustory za rok 2014.

Celoeurópska prestížna súťaž Eustory podporuje študentov v tvorbe písomných prác, ktoré vychádzajú z historického výskumu. Využívajú sa tu metódy a techniky historikovej práce ako archívny výskum, či rozhovory so svedkami udalostí. Zadanie súťaže sa mení každý rok a zameriava sa na skúmanie dejín z hľadiska sociálnych dejín, dejín obyčajných ľudí alebo mikrohistórie. Téma posledného ročníka bola spojená so 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny.

Športový deň
3. 7. 2014

Do galérie Športový deň boli pridané fotografie.

3. gymnaziálna olympiáda na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Dňa 26. júna 2014 sa uskutočnil na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici  športový deň – 3. gymnaziálna olympiáda, pod patronátom rodičovského združenia a priateľov našej školy. Po dvoch rokoch nám počasie konečne prialo. Na školskom ihrisku gymnázia prebiehala od rána súťaž v streetballe. O 10. hodine po  zapálení olympijského ohňa, hymne  a otvorení športového Dňa pani riaditeľkou PhDr. Renatou Mikulášovou sa začali na štadióne  súťaže v netradičných disciplínach na 10 stanovištiach. Všetky triedy  postupne absolvovali netradičné športové súťaže. Na prvom stanovišti žiaci súťažili v olympijskom kvíze s 20 otázkami, na  druhom stanovišti bol hod polenom, na treťom streľba so vzduchovky ďalšie stanovištia nasledovali: hra so šatkou , portugalská hra, slalom s loptou a streľba na bránku, navigácia po prekážkovej dráhe so zaviazanými očami, znožný trojskok ,vybíjaná s papierovými guľami. Priebežne s netradičnými súťažami po atletickej dráhe v strede futbalového štadióna sa hral malý futbal medzi ročníkmi do ktorého sa zapojilo aj družstvo dievčat.  Na záver sa hral futbal žiaci s učiteľmi. V priebehu súťaží pripravilo rodičovské združenie pre žiakov občerstvenie - obložené žemle sladkosti a minerálku. Najlepší športovci boli vyhodnotení na konci školského roku. Poďakovanie  patrí vedeniu školy, rodičovskému združeniu, učiteľom, ktorí organizačne zabezpečili súťaže a samozrejme 122 žiakom, ktorí sa aktívne zúčastnili na súťažiach v rôznych športových disciplínach.

Zájazd do Londýna

Spolupráca školy s lesoochranárskym zoskupením VLK

Dňa 10.6. 2014 na našu školu zavítal dlhoročný dobrovoľník z lesoochranárskeho zoskupenia VLK, pán Ing. Tomáš Vida. Strávili sme s ním dve zaujímavé vyučovacie hodiny, na ktorých nám objasnil, čo to vlastne VLK je, o čo mu ide a akým spôsobom funguje.

Dozvedeli sme sa, čo znamená nezisková organizácia a aké vlastnosti by mal mať správny dobrovoľník (ale toto si myslím, že naši žiaci zvládajú...). Potom, čo je to pravý prirodzený les, ako má vyzerať – na rozdiel od hospodárskeho lesa, a hlavne, ako veľmi je pre nás dôležitý. Oboznámil nás aké neuveriteľné a rozmanité  môžu byť rôzne väzby medzi organizmami a to, že  k zničeniu niečoho takého obrovského a komplexného ako je les stačí vyhynutie jediného miniatúrneho organizmu – čo človek svojím konaním môže poľahky zapríčiniť. Prišli sme na to, že keby sme nemali staré prirodzené lesy, prišli by sme nie len o možnosť nenahraditeľnej rekreácie, ale  hlavne o predmety bez ktorých by sa náš život dal len ťažko predstaviť. Práve preto je potreba tieto lesy chrániť. Bohužiaľ kvôli neustálemu hospodárskemu dopytu sú tieto lesy vyrubované (menené na hospodárske lesy) viac ako by mali byť.  VLK sa už dlhý čas úspešne snaží presadzovať ochranu týchto lesov, k jeho hlavnej činnosti patrí rozširovanie a zakladanie tzv. „bez-zásahových“ rezervácii, takisto v neposlednom rade, informačná činnosť a snaha meniť našu legislatívu – čo sa VLKu čiastkovo darí. Najväčší a najzákladnejší cieľ VLKa je dosiahnuť rozsiahlosť „bez-zásahových“ rezervácií na 5% územia z celkového územia Slovenskej Republiky (z doterajších 2%!) a tým vybudovať oázy prirodzenej prírody a jej jedinečnosti.

Verejné obstarávanie - Školský bufet

Verejne_obstaravanie_-_skolsky_bufet2014.pdf

Zavazna_ponuka_-_formular_-_bufet.pdf

Medzinárodná konferencia UNESCO
V dňoch 25.-29. mája 2014 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej konferencie, ktorú organizovalo UNESCO 
v ruskom Khanty-Mansiysku. Stretnutie je organizovane v kontexte XII. ročníka medzinárodnej ekologickej iniciatívy  
"zachovať a chrániť". Konferencie sa zúčastnilo 10 zahraničných škôl a 20 škôl z celého Ruska. 
Cieľom bolo prezentovať ekologické a iné projekty, ktoré sa na škole organizujú. Náš študent
 Alex Hausner z 2.B triedy predstavil našu školu a z konferencie si odniesol certifikát za „positivity and creativity“. 

 

Účasť na projekte OUT OF THE BOX

Vďaka organizácii YEES sme sa v dňoch 5.-13. 5. 2014 zúčastnili projektu OUT OF THE BOX. Dejiskom projektu bolo rumunské mesto Valenii de Munte. Účastníci projektu pochádzali z krajín ako Litva, Poľsko, Grécko, Bulharsko, Španielsko, hosťujúce Rumunsko a priatelia z Egypta , ktorí sa dobrovoľne rozhodli zúčastniť aj tohto projektu, nakoľko zažili hlavne silné multikultúrne zážitky a priateľstvá počas predchádzajúceho projektu.

Zájazd do Londýna

V dňoch 16.6.- 22.6. sa uskutoční poznávací zájazd - Londýn - Praha, ktorého sa zúčastnia žiaci 1.a 2.ročníka.

Plan_zajazu_do_Londyna.pdf 

Zodpovední vyučujúci: Mgr.Ľ.Pažická, Mgr.P.Kindji

photo

Streda 30. 7. 2014

Počet návštev: 2490563