Navigácia

Sponzori školy

Pondelok 2. 5. 2016

Najbližšie udalosti

9.5.2016 - Prednáška a  beseda Komunikačná výchova - Mgr. Karol Farkašovský, PhD.

 

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • Dňa 20. apríla 2016 sa na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo regionálne kolo jedenásteho ročníka súťaže Mladý Európan, ktoré preveruje vedomosti stredoškolákov z oblasti dejín, geografie a reálií (osobnosti, dominanty)  členských krajín Európskej únie, z oblasti štruktúry a orgánov EÚ. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo žiačok, Barbora Borošková, Tímea Paulíková a Nikoletta Hromadová  z 3. C triedy. V silnej konkurencii pätnástich škôl regiónu sa naše dievčatá umiestnili na peknom treťom mieste.  Gratulujeme!

 • Predmetová komisia Človek a príroda na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom zorganizovala 20. apríla 2016 pre študentov školy     

                „Poradňu zdravia“

 • 8. apríla 2016 sa v Žiline konalo semifinále speváckej súťaže „ Spievam po francúzsky“, ktorej sa zúčastnila Karolína Kubincová z I. C triedy. Napriek tomu, že sa Karolína učí francúzštinu len niekoľko mesiacov, umiestnila sav početne zastúpenej kategórii od 15. do 17. rokov na vynikajúcom treťom mieste.Súťažila s piesňou od súčasnej francúzskej speváčky Indily: „ Tu ne m'entendspas“ a len o jedno miesto jej unikol postup do národného kola. Možno o rok ... Okrem spevu sa hodnotila aj francúzština rodenými Francúzmi. Pre Karolínu to bola skúsenosť a zároveň aj motivácia do ďalších ročníkov tejto obľúbenej speváckej súťaže medzi „frankofónmi“.        Zároveň tým pozývame spevuchtivýchfrancuzštinárov, aby sa pripojili o rok k nám.

 •  
  Dňa 12.4.2016 sa na Filozofickej Fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku uskutočnilo kvalifikačné kolo Filozofickej olympiády, do ktorého sa spomedzi 80 študentov prebojovala aj naša žiačka Romana Šedíková. V boji o postup na medzinárodné kolo v Gente sa umiestnila na krásnom 10. mieste.
  ...
 • 8. apríla sa v Banskej Bystrici uskutočnila krajská prehliadka prác stredoškolskej odbornej činnosti a naše gymnazistky v nej "zahviezdili". Katka Čardášová a Peťa Krňanová získali prvé miesto v kraji a postup na celoslovenské finále. Miška Budovcová získala druhé miesto, ale na postup do Bratislavy to bohužiaľ nestačilo. Miška sa venovala výskumu cukrovky v odbore Zdravotníctvo a farmakológia, Peťa sa ponorila do analýzy mýtu a skutočnosti o Alžbete Bavorskej - Sisi v odbore Histórie, práva, filozofie a Katka analyzovala hodnovernosť médií a ich vplyv na mladých v odbore Psychológia, sociológia a pedagogika. Dievčatám zo 4.b blahoželáme a do Bratislavy im držíme palce!

 • Na celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku sa v dňoch 12. a 13. apríla 2016 stretlo 44 žiačok a žiakov z celého Slovenska. Náš žiak  Daniel Halaj sa stal bronzovým medailistom v  tejto  súťaži.

 • Na Gymnáziu Andreja Kmeťa je otvorený kino klub: Mesphistotelian cinema, ktorý premieta žiakom v priestoroch internátu dokumentárne filmy v spolupráci s organizáciou KineDok (www.kinedok.net): "...je medzinárodnou komunitou a jedinečnou platformou pre filmové kluby a spôsob alternatívnej distribúcie, spájajúcou priaznovcov a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky." Každú stredu o šiestej tak majú žiaci možnosť vidieť iné filmy inak - doslova skoro ako u seba doma. Takto žiaci mohli vzhliadnúť dokumenty: Tak ďaleko, tak blízko (získal cenu: Slnko v sieti), Matky a dcéry, Nový život, 6 stupňov a Jáma. Tešíme sa, že nielen dobrovoľníckou pomocou organizovať 4Živly, ale aj týmto spôsobom pomáhame mladým ľuďom vnímať média inak, kriticky a aktívne! Ďakujeme internátu na Kolpašskej, že nám poskytol svoje priestory.

 • 19. apríla sa v poobedňajších hodinách (14:15) uskutočnil workshop StarteR! Rozbehni sa!, ktorý viedla žiačka 2.B triedy Veronika Kvietková a Jakub Seneši, žiak 1.C. Projekt je zameraný na podporu kreatívneho a podnikateľského ducha mladých, aby nečakali pasívne na to, čo im život ponúkne, ale aby sami si pomohli tvoriť svoj svet. Workshopu sa zúčastnilo cca 25 žiakov, ktorí chcú aktívne participovať na modernej spoločnosti. Veríme, že aj tento projekt podporí pozitívnejšiu náladu na škole. Viac o projekte: http://rozbehnisa.sk/starter/. Som hrdý, že mám takýchto žiakov! (Paul Kindji)

 • 10. marca 2016 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády, do ktorého sa prepracovali dvaja študenti gymnázia. Tomáš Kocka z 1.B triedy sa umiestnil na peknom 13. mieste a Daniel Halaj na 29. mieste .  Po rokoch absencie a neúčasti sa žiaci opäť vracajú na popredné miesta geografickej olympiády!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová
  mobil: 0911427153
  email: r.mikulasova@seznam.cz
  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria