Navigácia

Sponzori školyNedeľa 4. 10. 2015

Najbližšie udalosti

Akadémia 2015 - veľtrh štúdium a kariéra -  7. október 2015
 
Týždeň proti rakovine  12. - 16. október 2015
 

Dni Andreja Kmeťa - 20.-21.10.2015

Vitajte na stránke našej školy

 Gymnázium Andreja Kmeťa

Banská Štiavnica

Novinky

 • 30. septembra 2015 - eTestovanie

  Pri zavedení elektronického testovania žiakov podpísalo zmluvu  s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)  1321 základných a stredných škôl. Online preverovanie znalostí a zručností žiakov umožňuje NÚCEM prostredníctvom národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

 • Exkurzia žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa do Bratislavy

  Dňa 29. septembra 2015   žiaci III. A triedy a IV. A triedy  absolvovali celodennú exkurziu  do Bratislavy.

  Cieľom exkurzie bola návšteva divadelného predstavenia v Slovenskom národnom divadle    Nevesta hôľ. V diele Františka Švantnera spracovanom do divadelnej podoby mali možnosť sledovať  príbeh živelnej Zuny – Petra Vajdová, uhliara Tava, ktorého stvárňoval Jozefa Vajdu,  Dana Heribana ako Libora  a iných. 

 • Rodičovský príspevok

  Rodičovské združenie pri Gymnáziu Andreja Kmeťa na plenárnom zasadnutí dňa 25.septembra 2015 odsúhlasilo členský príspevok na školský rok 2015/2016 vo výške 20 eur, ktorý treba odovzdať triednemu učiteľovi do konca mesiaca október 2015.

 • Súťažíme v európskej konkurencii

  Ako víťazi celoslovenskej aj medzinárodnej súťaže Genius Logicus (1. a 2. miesto) nás budú reprezentovať v najvyššom Majstrovskom kole víťazov Dominika ZimanováDominika Rendlová z II.C triedy (kategória mladší študenti) a Karina Čaklošová spolu s Štefániou Ivaničovou z III.A triedy (kategória starší študenti. Súťaž prebehne 1. a. 2. októbra 2015. Želáme veľa šťastia a držíme palce.

 • Informácia pre žiakov

  Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PVF UK, Bratislava a Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

  POZVÁNKA

  na „Utorkové popoludnie“ baníckeho spolku, ktoré sa uskutoční

 • Noc výskumníkov

  Predmetová komisia Človek a príroda organizuje dňa 25. septembra 2015 exkurziu do Banskej Bystrice pod názvom „ Noc výskumníkov“ pre študentov I. A a II. A triedy.

  Exkurzie sa zúčastnia aj vybratí študenti z III.A, IV. B a IV.C triedy.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 25.septembra 2015 o 14,30h sa bude konať plenárne zasadnutie rodičovského združenia s nasledujúcim programom:

  Správa o hospodárení za školský rok 2014/15

  Schválenie rozpočtu na školský rok 2015/16.

  Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky rodičovského združenia.

 • Deň finančnej gramotnosti

  Deň 8. september je dňom finančnej gramotnosti, ktorým UNESCO upozorňuje na všeobecnú negramotnosť. Priemerná úroveň finančnej gramot ...
 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2.septembra 2015 o 8,00 h na školskom ihrisku  Gwerkovej 6.

  Po slávnostnom otvorení žiaci 1.ročníkov budú mať triednické práce do 12,00h. Je potrebné, aby si so sebou priniesli prezuvky a písacie potreby. Žiai ostatných ročníkov pôjdu domov.

 • Obchodná verejná súťaž- školský bufet

  Úspešným uchádzačom „ Obchodnej verejnej súťaže – školský bufet“ na prevádzku školského bufetu sa stala:

                                                                                                                        Lívia Adamová

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Andreja Kmeťa
  A.Gwerkovej - Göllnerovej 6
  969 17 Banská Štiavnica
 • +421 456920593
  +421 456920592 (fax)

  Riaditeľ školy : PhDr.Renata Mikulášová

  Zástupca riaditeľa školy : Mgr. Ľubica Herdová

Fotogaléria